Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Klage
  3. Klage til selger
Innhold

Klage til selger

Er du misfornøyd med varen eller tjenesten du har kjøpt, må du først klage til selger, før du eventuelt tar saken videre til Forbrukerrådet eller en av klagenemndene.

Publisert 01.05.2011

Før du klager

Det er viktig å understreke at opplevd misnøye ikke er det samme som at varen eller tjenesten er feil i rettslig forstand.

Se mer om:

  • hvilke feil og mangler du kan klage på
  • hva du har krav på hvis varen eller tjenesten har en mangel
  • hvilke klagefrister som gjelder

på våre sider om forbrukerrettigheter.

Klage til selger

Noen selgere forsøker å henvise kunder som klager til andre instanser, som for eksempel importøren, verkstedet eller produsenten av produktet eller tjenesten. Du kan selvsagt velge å følge en slik oppfordring, men har uansett krav på at selger håndterer klagen din.

Dersom du ikke når frem eller blir tatt på alvor, må du fremme en skriftlig klage – da sikrer du deg også dokumentasjon for eventuell videre behandling av klagen.

Ferdige klagebrev

Er du usikker på hvordan klagen skal formuleres, kan du benytte Forbrukerrådets elektroniske klagebrev. Finn det klagebrevet som passer best for din sak og fyll ut.

Du kan også benytte vårt generelle klagebrev til selger.

Husk også å ta en kopi av brevet. Kopien vil du få bruk for hvis du tar saken videre til Forbrukerrådet eller en av klagenemndene.

Publisert 01.05.2011