Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Kontrakter
  3. Husleiekontrakt (bokmål)
Innhold

Husleiekontrakt (bokmål)

Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for når du skal inngå avtale om leie av bolig. Det skal skrives leiekontrakt hvis en av partene krever det.

Denne leiekontrakten regulerer sammen med husleieloven leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven.

Kontrakten kan fylles ut elektronisk:

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. Når du har fullført kontrakten, kan den ikke lenger redigeres. Dersom du vil endre innholdet etter fullføring av skjemaet, må du starte skjemaet på nytt. 

Forbrukerrådet oppfordrer begge partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen skrives ut og undertegnes. Hvis du ønsker å lagre underskrevet kontrakt elektronisk, må den skannes og lagres på egen pc.

Forbrukerrådet tar ikke ansvar for eventuelle feil ved utfyllingen av kontrakten. 

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir (se lenker til høyre på siden).