Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Kontrakter
  3. Husleiekontrakt (bokmål)
Innhold

Husleiekontrakt (bokmål)

Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for når du skal inngå avtale om leie av bolig. Det skal skrives leiekontrakt hvis en av partene krever det.

Denne leiekontrakten regulerer sammen med husleieloven leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven.

Kontrakten kan fylles ut elektronisk:

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. 

Dersom du/dere oppretter bruker på Min Side, kan skjemaet lagres og redigeres. (Skjemaet kan lagres og redigeres på Min Side i maks. ett år).

Etter utfylling laster du/dere ned en pdf av kontrakten, som skrives ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen skrives ut og undertegnes. For at avtalen skal være gyldig, må den signeres av begge/alle parter.

Hvis du ønsker å lagre signert kontrakt elektronisk, må den i påvente av at vi får mulighet for elektronisk underskrift, inntil videre skannes og lagres på egen pc.

Forbrukerrådet tar ikke ansvar for eventuelle feil ved utfyllingen av kontrakten. 

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir (se lenker til høyre på siden).