Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Kontrakter
  3. Kontrakt for kjøp av bruktbil mellom private (bokmål)
Innhold

Kontrakt for kjøp av bruktbil mellom private (bokmål)

Skal du kjøpe bruktbil, kan det være nyttig å forsikre seg mot de verste bilfellene.

Kontrakten har rubrikker for de viktigste punkter om bilmodell, første gangs registrering, eventuelle kollisjonsreparasjoner, tilleggsutstyr etc.

Det er også et punkt hvor det spørres om bilen selges «som den er». Et slikt forbehold begrenser kjøperens rettigheter og selgerens ansvar. Selv om det krysses av for at bilen selges med et slikt forbehold, er selger likevel ansvarlig dersom han har tilbakeholdt eller gitt feil opplysninger, eller hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Du kan samtidig laste ned «tilstandsrapport for bruktbil» for inspeksjon av bilen ved verksted/testestasjon. Tilstandsrapporten gir grundige opplysninger om bilens tilstand både på EU-kontrollens punkter og viktige driftsfunksjoner som motor, girkasse osv.

Merk at det kan følge av selgers forsikringsavtale at forsikringen på bilen faller bort ved salg av bilen. Da kan ikke selger og kjøper med bindende virkning for forsikringsselskapet avtale at forsikringen skal opphøre på et tidspunkt senere enn overtakelsestidspunktet.

Les mer om kjøp og salg av bruktbil.

Problemer med å laste ned kontrakten i Chrome? Du kan høyreklikke på lenken og «lagre mål» på egen pc, eller du kan bruke Firefox eller Internet Explorer.