Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Kontrakter
  3. Kontrakt for kjøp av fritidsbåter mellom private (bokmål)
Innhold

Kontrakt for kjøp av fritidsbåter mellom private (bokmål)

Dette er en kontrakt som kan brukes ved salg av brukt fritidsbåt mellom privatpersoner. Vi oppfordrer selger til å fylle ut alle punktene i kontrakten som er relevante, og kjøper til å undersøke båten i samsvar med rådene som gis på slutten av kontrakten.

Kontrakten har et punkt hvor det spørres om båten selges «som den er». Et slikt forbehold begrenser kjøperens rettigheter og selgerens ansvar. Selv om det krysses av for at båten selges med et slikt forbehold, er selger likevel ansvarlig dersom han har tilbakeholdt eller gitt feil opplysninger, eller hvis båten er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Vær oppmerksom på at fritidsfartøy med en lengde på 7 meter og mer, kan registreres i Skipsregisteret-NOR. Dersom fartøyet er over 15 meter eller allerede er registrert i registeret, plikter kjøper og selger å melde ifra om salget til Skipsregisteret. Fritidsfartøy under 7 meter registreres ikke.

Skal fartøyet registreres i NOR, må det i tillegg utstedes skipsskjøte. Dette kan lastes ned på her

Vi anbefaler at du undersøker i Skipsregisteret-NOR og i Løsøreregisteret i Brønnøysund, om det er registrert utlegg eller pant i båten. Søk i Brønnøysundregisteret gjøres på personnummer og ikke på registreringsnummer, slik det er for bil. Det er gratis å få sjekket om det er registrert salgspant eller utleggspant hos en person. Vil du ha dette skriftlig, tar Løsøreregisteret betalt.

Merk at det kan følge av selgers forsikringsavtale at forsikringen på båten faller bort ved salg av båten. Da kan ikke selger og kjøper med bindende virkning for forsikringsselskapet avtale at forsikringen skal opphøre på et tidspunkt senere enn overtakelsestidspunktet.

Problemer med å laste ned kontrakten i Chrome? Du kan høyreklikke på lenken og «lagre mål» på egen pc, eller du kan bruke Firefox eller Internet Explorer.