Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Kontrakter
  3. Kontrakt for kjøp av ting (bokmål)
Innhold

Kontrakt for kjøp av ting (bokmål)

Dette er en kontrakt som kan brukes ved kjøp og salg av ting. Fyll ut alle punktene i kontrakten som er relevante, og undersøk gjenstanden før avtalen inngås.

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. 

Dersom du/dere oppretter bruker på Min Side, kan skjemaet lagres og redigeres. Skjemaet kan lagres og redigeres på Min Side i maksimalt ett år.

Etter utfylling laster du/dere ned en pdf av kontrakten, som skrives ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir (se lenker til høyre på siden).