Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Klage
  3. Klagebrev
  4. Ferieklubb/Timeshare
  5. Sperre betaling/overføring
  6. Jeg vil be banken sperre kontoen min
Innhold

Jeg vil be banken sperre kontoen min

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til mottakeren. Husk å ta en kopi eller lagre pdf-filen.

05.10.2015

Sperring av konto i forbindelse med annullering av tidspart (timeshare)-avtale

Undertegnede inngikk kontrakt om kjøp av tidspart (timeshare)-leilighet med den .

Jeg har etterpå benyttet meg av angreretten, slik EU-direktiv 94/47 og EU-direktiv 2008/122/EC gir anledning til. Kontrakten er dermed annullert, og partenes forpliktelser opphørt.

I henhold til avtalen har etter angrefristens utløp, fullmakt til å trekke penger fra min konto nr . Fordi avtalen mellom partene er opphørt, ber jeg dere om å sperre overføringen fra min konto til .

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.

Vennlig hilsen

____________________

(signatur)