Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Kontrakter
  3. Kontrakt for kjøp av brukt campingvogn (bokmål)
Innhold

Kontrakt for kjøp av brukt campingvogn (bokmål)

Dette er en kontrakt som kan brukes ved salg av brukt campingvogn mellom privatpersoner. Vi oppfordrer selger til å fylle ut alle punktene i kontrakten som er relevante, og kjøper til å undersøke campingvognen før avtale inngås.

Kontrakten har et punkt hvor det spørres om campingvognen selges «som den er». Et slikt forbehold begrenser kjøperens rettigheter og selgerens ansvar. Selv om det krysses av for at campingvognen selges med et slikt forbehold, er selger likevel ansvarlig dersom han har tilbakeholdt eller gitt feil opplysninger, eller hvis campingvognen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Merk at det kan følge av selgers forsikringsavtale at forsikringen på campingvognen faller bort ved salg av campingvognen. Da kan ikke selger og kjøper med bindende virkning for forsikringsselskapet avtale at forsikringen skal opphøre på et tidspunkt senere enn overtakelsestidspunktet.

Problemer med å laste ned kontrakten i Chrome? Du kan høyreklikke på lenken og «lagre mål» på egen pc, eller du kan bruke Firefox eller Internet Explorer.