Hopp til innholdet
 1. Forside
 2. Bolig
 3. Leie av bolig
Innholdhus

(Foto: Kjell Håkon Larsen)

Leie av bolig

Bruk Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.

 • Overtakelse og utflytting

  Gå gjennom boligen med utleier før du flytter inn. Du unngår mange konflikter med en liste over standard og inventar.

 • Husleiekontrakt

  Bruk gjerne Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.

 • Depositum ved leie av bolig

  Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for husleie og andre krav som kan oppstå etter leieavtalen.

 • Husleie

  Huseier kan ikke endre husleien – hvis dette ikke skjer med utgangspunkt i indeksreguleringen eller tilpassing til gjengs leie.

 • Oppsigelse ved leie av bolig

  Husleieloven har regler om utleiers oppsigelsesadgang. Reglene er litt ulike avhengig av om du har en tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt.

 • Utkastelse ved leie av bolig

  I enkelte tilfeller kan utleier ønske å avslutte leieforholdet før tiden. Men vær oppmerksom på at det skal gode grunner til før avtalen kan kanselleres før tiden.

 • Klage ved leie av bolig

  Husleieloven gir leietaker visse rettigheter dersom boligen har feil eller mangler. Men vær oppmerksom på at man fritt kan avtale hvilken stand boligen skal være i ved overtakelse.

 • Vedlikehold ved leie av bolig

  Utleier har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, hvis noe annet ikke er avtalt.