Hopp til innholdet
 1. Forside
 2. Bolig
 3. Leie av bolig
Innholdhus

(Foto: Kjell Håkon Larsen)

Leie av bolig

Bruk Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.

 • Kollektiv

  Det kan være både smart og sosialt å bo i kollektiv, men pass på at du ikke får regningen for andres synder.

 • Overtakelse og utflytting

  Gå gjennom boligen med utleier før du flytter inn. Du unngår mange konflikter med en liste over standard og inventar.

 • Husleiekontrakt

  Bruk gjerne Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Det være seg hybel, leilighet eller hus. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.

 • Depositum ved leie av bolig

  Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for husleie og andre krav som kan oppstå etter leieavtalen.

 • Husleie

  Huseier kan ikke endre husleien – hvis dette ikke skjer med utgangspunkt i indeksreguleringen eller tilpassing til gjengs leie.

 • Oppsigelse ved leie av bolig

  Husleieloven har regler om utleiers oppsigelsesadgang. Reglene er litt ulike avhengig av om du har en tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt.

 • Utkastelse ved leie av bolig

  I enkelte tilfeller kan utleier ønske å avslutte leieforholdet før tiden. Men vær oppmerksom på at det skal gode grunner til før avtalen kan kanselleres før tiden.

 • Klage når du leier bolig

  Husleieloven gir deg visse rettigheter dersom boligen har feil eller mangler. Men vær oppmerksom på at dere fritt kan avtale hvilken stand boligen skal være i.

 • Vedlikehold ved leie av bolig

  Utleier har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, hvis noe annet ikke er avtalt.