Hopp til innholdet
  1. Forside
  2. Bil
  3. Misfornøyd med bilkjøp
  4. Misfornøyd med bilkjøp fra privatperson
Innhold

Misfornøyd med bilkjøp fra privatperson

Når du kjøper bil fra en privatperson, er det kjøpsloven og kjøpsavtalen som bestemmer hvilke rettigheter du har. Hvis dere er enige, kan dere avtale dere bort fra kjøpslovens regler.

Publisert 24.04.2012

Hva er en mangel?

Bilen har en mangel hvis den ikke er i den stand som dere har avtalt. Hvis dere ikke har avtalt noe spesielt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og liknende. Som kjøper kan du altså ikke forvente det samme av en brukt bil som av en ny bil.

Det er i utgangspunktet en mangel hvis det som har oppstått ikke skyldes:

  • normal slitasje,
  • at du har påført bilen skade selv,
  • at bilen på andre måter er blitt utsatt for ytre påvirkninger.

Enkelt kan man si at jo eldre bilen er, jo billigere den er, og jo lengre den er kjørt, desto mindre kan du forvente av den. Samtidig er det viktig å få med seg at selger kan være ansvarlig dersom det oppstår feil du ikke kunne regne med.

Du kan heller ikke klage på noe du kjente, eller måtte kjenne til, da du kjøpte bilen. Synlige mangler vil være din risiko som kjøper. Derfor er det viktig å sjekke bilen nøye før du kjøper.

«Som den er»

Det hender at selger tar forbehold om at bilen selges «som den er» eller liknende. En slik ordlyd vil ikke frita selger for alt ansvar. Du kan ha et krav mot selger dersom:

  • Selger har holdt tilbake opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet
  • Selger har gitt feil opplysninger og det antas å ha innvirket på kjøpet.
  • Det er også en mangel hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra det du fikk opplyst, prisen, alderen og kilometerstanden.

Klagefrister

Har du kjøpt bil fra en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Da har du en reklamasjonsrett på to år. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen.

Mellommenn

Dersom bilen er solgt av en profesjonell bilformidler for en privatperson, kan du velge hvilken av partene du vil klage til.

Mellommannen vil imidlertid ikke dele ansvaret dersom han har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at han kun opptrer som mellommann og ikke skal være ansvarlig med selger.

Klagemuligheter

Mener du at bilen har en mangel, og er selger uenig når du sier ifra? Da bør du raskt sende en skriftlig klage til selgeren. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev. 

Les mer om hvilke rettigheter kjøpsloven gir deg når noe er galt.
Hvis selgeren avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet..

 

Publisert 24.04.2012