Bengt-Eigil Ruud


Kommunikasjonsrådgiver - forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare
Bengt- Eigil Ruud.Foto
Kommunikasjonsrådgiver - forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Forbrukerrettigheter, bolig
(+47) 906 67 828
benruu@forbrukerradet.no

Pressebilder

Bengt- Eigil Ruud.Foto
Foto: Forbrukerrådet
800px x 469 px