Tone Molvær Berset


Juridisk direktør og leder for enhet for forbrukerrett
Profilbilde Tone Molvær Berset.Foto
Juridisk direktør og leder for enhet for forbrukerrett

(+47) 997 49 873
tone.berset@forbrukerradet.no

Pressebilder

Juridisk direktør Tone Berset.Foto
Foto: Forbrukerrådet
2560px x 1703 px
Juridisk direktør Tone Berset på Operataket.Foto
Foto: Forbrukerrådet
2560px x 1706 px
Juridisk direktør Tone Berset.Foto
Foto: Forbrukerrådet
2560px x 1707 px
Juridisk direktør Tone Berset.Foto
Foto: Forbrukerrådet
2560px x 1707 px