Byggesøknad – rett og rimelig?


Forbrukerrådets undersøkelser viser at det er grunn til å spørre om noen kommuner tar høyere gebyr, enn de har lov til. Vi vil ha tiltak som sikrer riktig pris når du søker kommunen om å få bygge.