Forbrukerkonferansen 2022


Informasjon om årets innledere, foredragsholdere og bidragsytere.

Den 28. september er det klart for Forbrukerkonferansen 2022 på Rebel på St. Olavs plass i Oslo. Her finner du informasjon om de spennende bidragsyterne du kan møte på årets konferanse.

Trykk her for fullt program og påmelding

Innledere

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe er Barne- og familieminister og har ansvar for regjeringens forbrukerpolitikk. Hun vil blant annet åpne konferansen. Toppe har representert Senterpartiet på Stortinget over flere perioder, og hun er innvalgt fra Hordaland. Toppe er utdannet lege og har tildigere vært kommunelege i Bergen. FOTO: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet. Hun er utdannet adjunkt har tidligere blant annet jobbet som lærer, vært direktør for politikk og tariff i Virke og vært nestleder i LLH (nå Fri – landsforeningen for Kjønns- og seksualitetsmangfold). Inger Lise figurerer både som innleder og som deltaker i panelsamtaler under årets konferanse. FOTO: Forbrukerrådet

Økonomisk sårbarhet

Christian Poppe

Christian Poppe er forsker II ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Poppe har utmerket seg med publikasjoner om viktige forbrukerspørsmål; blant annet om hvordan korona påvirket forbruket vårt og hvordan gjeld henger sammen med marginalisering i samfunnet. Han vil innlede med nye tall som viser hvordan dagens dyre tider påvirker ulike grupper forbrukere. FOTO: Eivind Røhne / OsloMet

Hallgeir Kvadsheim

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og styreleder i Inkassoregisteret AS. Han er blant annet kjent fra programmet Luksusfellen og som foredragsholder. På vår konferanse vil han ha en samtale med forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket om fremtidsutsiktene for norske husholdninger. FOTO: TV 3/Christine Heim

Marie Sneve Martinussen

Marie Sneve Martinussen er finanspolitisk talsperson og nestleder i Rødt. Hun er samfunnsøkonom og har blant annet jobbet i Miljødirektoratet. Martinussen er oppvokst i Sandnes, og er valgt inn fra Akershus. På Forbrukerkonferansen deltar hun i debatt om økonomisk sårbaret i Norge. FOTO: Stortinget

Tina Bru

Tina Bru er finanspolitisk talsperson i Høyre og første nestleder i Finanskomiteen. Hun er innvalgt på Stortinget fra Rogaland og er tidligere Olje- og energiminister. Bru har vært 2. nestleder i Unge Høyre. Hun deltar i paneldebatt om økonomisk sårbarhet under årets Forbrukerkonferanse. FOTO: Stortinget

Lotte Grepp Knudsen

Lotte Grepp Knudsen er statssekretær i Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hun er utdannet sosiolog og har vært statssekretær i flere departementer tidligere. På Forbrukerkonferansen deltar hun i diskusjon om økonomisk sårbarhet i dyre tider. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Manipulasjon og maktmisbruk på nett

Finn Myrstad

Finn Myrstad.foto

Finn Myrstad er fagdirektør og leder arbeidet med digitale forbrukerrettigheter i Forrbukerrådet. Myrstad leder digitalarbeidet i den transatlantiske forbrukerdialogen (TACD) der om lag 60 organisasjoner fra Europa og USA deltar. Myrstad er en ettertraktet foredragsholder som blant annet har to millioner seere på sin TED-talk om digitale rettigheter. På Forbrukerkonferansen vil Finn legge frem funn om hvordan norske forbrukere blir manipulert og lurt på nett. FOTO: Forbrukerrådet

Max Schrems

Max Schrems er jurist fra Østerrike. Han er grunnlegger og honorary chairman i NOYB – European Center for Digital Rights som på få år har blitt verdensledende innen personvern. Schrems er kjent for å ta Facebook og transatlantiske datautvekslingsavtaler til retten – og vinne. Schrems og NOYB er en viktig samarbeidspartner for Forbrukerrådet. På Forbrukerkonferansen skal Schrems snakke om gapet mellom våre personvernrettigheter og virkeligheten. FOTO: Georg Molterer

Ingrid Stolpestad

Ingrid Stolpestad er kampanjeleder i Amnesty Norge. Hun er statsviter og tidligere leder i Changemaker. På Forbrukerkonferansen vil hun vise hvordan teknologigigantene byter grunnleggende menneskerettigheter knyttet til retten til privatliv, å ytre seg og ikke bli diskriminert – og hvorfor overvåkningsbasert markedsføring bør forbys. FOTO: Amnesty

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun har lang erfaring som dommer og statsadvokat. På Forbrukerkonferansen vil hun sette fokus på hvordan barn blir kommersielt utnyttet på nett, og hva norske myndigheter kan gjøre for å forhindre dette skjer. FOTO: Barneombudet

Grunde Almeland

Grunde Almeland er leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Forbrukersaker er blant ansvarsområdene til Familie- og kulturkomiteen. Almeland representerer Venstre og er valgt inn fra Oslo. Almeland er tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. FOTO: Liv Aarberg

Marit Knutsdatter Strand

Marit Knutsdatter Strand er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun er innvalgt fra Oppland og er Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen. Strand sitter i teknologigruppa på Stortinget. FOTO: Stortinget

Ingvild Næss

Ingvild Næss er Chief Privacy and Data Trends Officer i det ledende nordiske mediekonsernet Schibsted. Næss har også vært medlem i Personvernkommisjonen. På vår konferanse skal hun diskutere personvernvennlige alternativer. Foto: Schibsted

Erik Bugge

Erik Bugge er CEO i Kobler, som er en kontekstuell annonseplattform. På vår konferanse skal han diskutere alternativer til overvåkningsbasert markedsføring. FOTO: Kobler

Grønne forbrukervalg

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen er direktør CICERO, senter for klimaforskning. Halvorsen er tidligere finansminister og leder i Sosialistisk Venstreparti. Halvorsen skal, med utgangspunkt i forskning snakke om hvorvidt og hvordan politikken kan legge til rette for grønne forbrukervalg. FOTO: Cicero

Anja Bakken Riise

Bilde av Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender.

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i Våre Hender (FIVH). FIVH er en av Norges største miljøorganisasjoner med om lag 40 000 medlemmer. På Forbrukerkonferansen vil Riise delta i et panel om grønnvasking og miljøpåstander. FOTO: Terese Samuelsen

Tord Dale

Tord Dale er leder for bærekraft i Virke. Dale har en master i strategi, innovasjon og ledelse og har vært en del av politisk ledelse i flere departementer. På Forbrukerkonferansen vil han delta i et panel om grønnvasking og miljøpåstander. FOTO: John Trygve Tollefsen 

Stein Rømmerud

Stein Rømmerud er konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i NorgesGruppen. På Forbrukerkonferansen skal han delta i en paneldiskusjon om grønnvasking og miljøpåstander. FOTO: NorgesGruppen

Bente Øverli

Bente Øverli er avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet. Øverli er jurist med erfaring som nestleder i Forbrukertilsynet, som direktør for internasjonal avdeling og leder for tilsynsavdelingen. På Forbrukerkonferansen vil hun delta i et panel om grønnvasking og miljøpåstander. FOTO: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet.

Eirik Bergesen

Eirik Bergesen er konferansier på Forbrukerkonferansen. Eirik Bergesen er politisk kommentator, programleder og tidligere diplomat. Bergesen er medprogramleder for Norske Tilstander på TV 2, har tidligere vært med å lede Trumps Verden, Exit Trump og vært ekspertkommentator på kanalen under de siste norske og amerikanske valgene. Han har ledet store nasjonale og internasjonale arrangement, og Kapital rangerte han i 2020 blant Norges mest populære konferansierer. FOTO: Brandpeople