Misfornøyd med strømmåleren (AMS)?

Her finner du informasjon om de nye strømmålerne og hvordan du går frem hvis du ønsker å klage.

Hva er smarte strømmålere?

Smarte strømmålere, også omtalt som AMS, erstatter den gamle strømmåleren i sikringsskapet ditt innen utgangen av 2018. Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt hver time. Strømmålerne er koblet opp til internett, og gjør innrapporteringen uten at du trenger å foreta deg noe.

De smarte strømmålerne skal bidra til at kostnadene ved drift og vedlikehold av nettet blir redusert, at feil kan rettes raskere, og at leveringskvaliteten øker. Målerne skal på sikt også gi deg mulighet til å tilpasse ditt strømforbruk, og på den måten kunne spare penger.

Du finner mer informasjon på nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kan jeg stole på at strømmåleren viser riktig forbruk?

Alle nye strømmålere er underlagt Justervesenets regelverk. Justervesenet har flere tips til hva du bør sjekke hvis du mener strømmåleren viser feil. 

Dersom du ikke stoler på måleren din, kan du be nettselskapet ditt om en kontroll. Viser den feil, skal selskapet bytte måleren for deg uten kostnader. Vær imidlertid obs på at dersom den måler riktig, kan du måtte betale for kontrollen.

Hva koster installasjonen av de nye strømmålerne?

I snitt koster det 3.500 kr per husholdning å installere AMS-målere, men prisen kan variere fra sted til sted. Investeringen finansieres av nettselskapet og dekkes gjennom økt nettleie i størrelsesorden mellom 300 og 400 kroner i året per husholdning. 

Er det strålefare ved de nye strømmålerne?

Statens strålevern er klare på at strømmålere ikke avgir farlig stråling. Du finner mer informasjon på Strålevernets nettsider.

Kan jeg reservere meg mot smart strømmåler?

Personer som mener at strålingen fra AMS-målerne medfører helsemessige ulemper, kan få fritak fra kravet om installasjon hvis dette attesteres av lege eller psykolog. OBS! Det skal mye til for å få innvilget fritak. 

Søknaden om fritak sendes til nettselskapet. Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler.

OBS! Strømkunder som har fått innvilget fritak fra automatisk avlesing (AMS-måler) må selv dekke de ekstra kostnadene nettselskapet har ved å lese av måleren manuelt.

NVE har tillatt nettselskapene å ta gebyr for kostnadene soom medføres av håndtering av målerdata og årlig kontroll av måleren. Gebyret skal ikke være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning. Se mer på NVEs nettsider. 

Hvordan klager jeg på strømmålerne?

Klager og spørsmål om installasjon av AMS rettes til nettselskapet, som har ansvar for installasjonen.

Hvis du ikke blir enig med selskapet, så kan du klage til Elklagenemnda