Tips om hvordan du sperrer for kjøp av innholdstjenester, og hvordan du klager hvis du er uenig i kravet.

Hvordan forhindrer jeg at barn kjøper innholdstjenester?

Mobile innholdstjenester, slik som ringetoner, chat eller avstemninger, kjøpes med telefonen og betales over telefonregningen. 

Husk å registrere den mindreårige som bruker av abonnementet. Mange mobiloperatører gir mulighet til å sperre for kjøp av innholdstjenester.

Hvordan sperrer jeg mot kjøp av innholdstjenester?

Du skal kunne sette en månedlig beløpsgrense eller sperre helt mot mobile innholdstjenester. Dersom du ønsker en slik sperre må du gi beskjed til mobiloperatøren din.

Når du er i ferd med å inngå en abonnementsavtale må leverandøren sende deg en SMS om det. Avtalen er kun gyldig hvis du sender en melding tilbake.

Det skal, ifølge retningslinjene, ikke leveres tjenester for mer enn 5000 kroner i løpet av en kalendermåned fra samme kortnummer (innholdsleverandør) til myndige personer. Tjenester rettet mot barn og unge skal ikke leveres for mer enn 1000 kroner fra samme kortnummer. Husk å registrere barnet som mindreårig bruker selv om du er eier av selve abonnementet. Hvis ikke vil ikke selskapet kunne vite at tjenesten leveres til en mindreårig.

Hvordan avslutter jeg en abonnementstjeneste?

Abonnementstjenester løper til abonnementet blir avsluttet, men du skal enkelt kunne stoppe leveringen av tjenesten ved å sende kodeordet STOPP til det nummeret du mottar meldingen fra.

Du kan også sperre abonnementet ditt for alt av mobile innholdstjenester eller sette beløpsgrenser.

Regning for chat og porno

Ikke alle underholdningstjenester kommer på fellesregningen fra teleleverandøren din. Typiske eksempel er internett og telefontjenester for chat og porno. Du blir fakturert direkte fra tjenesteleverandøren og ikke via telefonregningen.

For denne typen tjenester gjelder de samme regler som for vanlige avtaler. Du må være gammel nok til å inngå avtalen, og er det en abonnementstjeneste har du angrerett. Det er den som har solgt tjenesten som har bevisbyrden for at du har inngått avtalen. Det er den som har bestilt tjenesten som er ansvarlig. Eieren av telefonen som eventuelt er brukt er ikke ansvarlig så lenge det er andre som faktisk har inngått avtalen.

Det finnes ingen egen klagenemnd for denne typen tjenester. Har du inngått et abonnement på en løpende underholdningstjeneste og ikke blitt opplyst om angreretten, eller ikke fått angrerettskjema eller andre nødvendige opplysninger, kan Forbrukerrådet hjelpe deg. Befinner firmaet seg i EØS-området, kan du klage til Forbruker Europa.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag skriftlig til mobiloperatøren din

Teleoperatøren må kunne dokumentere grunnlaget for fakturaen. Hvis du mener operatøren har fakturert feil, bør du sende en klage og be om dokumentasjon på at innholdstjenestene er bestilt.

Du bør også skrive at du trekker fra beløpet for tjenestene du mener ikke er bestilt, når du betaler mobilregningen. E-post regnes som skriftlig klage. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Klagebrev til selger

Du bør også sende kopi av klagen til den som driver tjenestene du har blitt fakturert for (innholdsleverandøren). 

2. Klag til Brukerklagenemnda

Dersom du får avslag på klagen eller ikke får svar innen to uker fra mobiloperatøren din, kan du klage saken videre til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Dersom operatøren henviser deg til innholdsleverandøren, vil dette også være å anse som et avslag, og du kan klage til nemnda.

Behandling av saken i nemnda skjer på bakgrunn av dokumentene i saken, og den er derfor avhengig av at korrespondansen med mobiloperatøren din har foregått skriftlig.