Handel

Forbrukerpolitikk


Vi jobber aktivt med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.