Forside > Økonomi og betaling > Kjøp på kreditt

Kjøp på kreditt


Hvis du handler på kreditt, har du ekstra beskyttelse hvis kjøpet
går galt og selger ikke greier å ordne opp.

Du har ekstra beskyttelse når du handler på kreditt

Svar
Nei

Har du kjøpt varen på kreditt, har du ekstra beskyttelse gjennom finansavtaleloven (paragraf 54b). Særlig verdifull er lovens bestemmelse om at kredittyter (i hovedsak banken) har samme ansvar som selger.

Dette gir ekstra sikkerhet blant annet

  • når varen eller tjenesten har feil og mangler
  • når selger nekter deg å benytte angreretten
  • ved svindel
  • ved konkurs

Hva avgjør om jeg kan kreve noe av kredittyter/banken?

Spørsmål
Nei

Hvis det er feil og mangler på varer og tjenester du har kjøpt på kreditt – og selger ikke evner å ordne opp, kan du rette kravet til kredittyter, som stort sett er banken din. Vær samtidig oppmerksom på at det er fire momenter som må være på plass:

  1. Du må ha handlet på kreditt.
  2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
  4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.

Hva kan jeg kreve av banken?

Spørsmål
Nei

Kravet til banken må være likt det du har overfor selger, og kan kun være pengekrav. Du kan altså ikke kreve at banken skal reparere vaskemaskinen din, men du kan få dekket utgiftene du pådrar deg i forbindelse med at en reparatør utbedrer mangelen.

Hvordan går jeg frem for å klage?

Spørsmål
Nei

1. Klag til kredittyter

Kredittyteren er banken eller finansinstitusjonen som har gitt deg kreditt. Rent praktisk vil kredittyter som regel være det selskap som har utstedt kredittkortet. Har du for eksempel et Nordea Mastercard, er Nordea kredittyter.

Du bør klage skriftlig, og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel kopier av kvitteringer og tidligere korrespondanse med selger. Dette bidrar til å få fortgang i prosessen, og det gjør det også lettere i ettertid å dokumentere at du har klaget til kredittyter, dersom det skulle bli et spørsmål om hvorvidt du har klaget i tide.

2. Klag til Finansklagenemnda

Hvis du ikke kommer til enighet med kredittyter, kan du klage inn saken til Finansklagenemnda.