Forside > Tester, guider og undersøkelser > Den store terrassevarmerguiden

GUIDE

Den store terrassevarmerguiden

7. oktober, 2013
Markedet for terrassevarmere er blant de mest kompliserte og uoversiktlige du kan bevege deg inn i. Forbrukerrådet viser deg vei i den infrarøde jungelen.

Terrassevarmer i oktober? Ja, hvis du har en koselig uteplass hjemme eller på hytta, kan en god terrassevarmer gi deg, din familie og dine gjester mulighet for mange koselige utendørsstunder langt utover høsten. Og har du tak over uteplassen din, kan en effektiv terrassevarmer åpne for utendørs kaffestunder året rundt.

Det finnes et enormt og variert utvalg av elektriske terrassevarmere. Foto: Forbrukerrådet/produsenter

Bruk av varme klær og tepper vil selvsagt være et mer miljøvennlig alternativ. Men for mange av oss vil nettopp en terrassevarmer kunne være avgjørende for at uteplassen tas i bruk også etter at sommeren er over. Og hvis du først har vurdert å gå til anskaffelse av en terrassevarmer, er nettopp oktober et godt tidspunkt. I disse dager kan du nemlig oppnå svært gode priser på terrassevarmere.

Gass og strøm

Det finnes i utgangspunktet to hovedkategorier i denne produktgruppen – gassvarmere og strømbaserte varmere. Fordelen med gassvarmeren er at den kan plasseres på uteområder uten tilgang til strøm. I tillegg kan enkelte modeller levere svært høy varmeeffekt.

Den store ulempen med gassvarmeren er nettopp at den bruker gass. Det betyr at den blir stor og tung, at gassflasker går tomme og må fylles og – ikke minst – at den er svært dyr i drift. Vi kommer derfor i denne guiden til å konsentrere oss om elektriske terrassevarmere.

Forvirrende

Strålevarmer, infravarmer, halogenvarmer, reflektorvarmer, IR-varmer, kvartsvarmer, halogeninfra, kvartsinfra…

Det første du vil merke når du begynner å lete etter elektriske terrassevarmere på nettet, er at de selges under forvirrende mange betegnelser. Vi kommer i denne guiden stort sett til å holde oss til betegnelsen «terrassevarmer».

Det neste du vil legge merke til, er påstander fra produsenter, importører og forhandlere om at deres teknologi er bedre enn konkurrerende teknologier.

For å ha noen som helst mulighet til å trenge gjennom denne forvirrende informasjonsjungelen, må vi først forstå hva infrarød varme er.

Infrarød varmestråling

Fellesnevneren for elektriske terrassevarmere er nettopp at de produserer infrarød strålevarme, ofte forkortet IR. Strålevarme skiller seg fra såkalt konveksjonsvarme og konduksjonsvarme (se faktaboks til høyre) ved at den ikke er avhengig av noe medium (gass eller væske) for å overføre varme fra et objekt til et annet.

Det betyr at infrarød varme – i likhet med lys – kan bevege seg gjennom lufttomt rom, slik den gjør hver dag på sin ferd fra solen til oss på Jorden. I teorien skal altså en terrassevarmer ikke varme opp luften på terrassen din, men kun objekter den treffer – for eksempel deg.

Tre hovedtyper

Det som imidlertid kompliserer det hele, er at det finnes mange ulike typer infrarød varmestråling. For å skape en viss oversikt er det derfor vanlig å dele IR inn i tre grupper: Kortbølge, mellombølge og langbølge (les mer i neste artikkel). Alle terrassevarmere produserer i praksis både kortbølget, mellombølget og langbølget strålevarme. Men ved å bruke ulike teknologier, kan produsentene vektlegge en av de tre formene. Det betyr at vi kan velge blant kortbølgevarmere, mellombølgevarmere og langbølgevarmere.

Dette bør du vite før du handler

I vår guide vil vi ta for oss en rekke aspekter du bør ha i mente før du kjøper terrassevarmer. Lenger ned finner du de 14 kapitlene i denne guiden.

Ikke tid til å lese alt? Da kan du fokusere på følgende temaer:

Teknologi: Passer kortbølge, mellombølge eller langbølge best for deg? Dette spørsmålet er det viktigste og mest kompliserte å besvare. Vi bruker de seks første kapitlene på dette temaet. Oppsummeringen finner du i kapittel 6.

Type: Passer veggmontert, takmontert eller frittstående best for deg? I kapittel 7 finner du de ulike alternativene.

Strøm og sikringer: Unngå at sikringene ryker. Kjøp en modell tilpasset din strømforsyning. Mer informasjon i kapittel 9.

Vanntetthet: Vil terrassevarmeren være utsatt for vær og vind? Da må den tåle vann. Mer informasjon i kapittel 9.

Ønsker du å få med deg alt? Da klikker du deg gjennom kapitlene under.

Kilder: Heraeus Noblelight, Nordic Season, Norveco, Frico, Blue Sky, Statens strålevern, Store norske leksikon, Wikipedia