Forside > Tester, guider og undersøkelser > Dette bør du vite før du kjøper elbil
Er du blant de mange som vurderer å kjøpe deg en elbil? Les Forbrukerrådets lille veileder før du kjøper.

Elbilen er egentlig en gammel oppfinnelse, men først helt nylig har elbilen blitt en reell utfordrer til biler med bensin- og dieselmotor, også kalt «fossilbiler».

Fordi elbil-fenomenet er relativt nytt – og fordi det nå hyppig kommer nye modeller på markedet – fremstår elbil-markedet for mange av oss som uoversiktlig. Derfor har Forbrukerrådet i samarbeid med Norsk Elbilforening og Norges Automobil-Forbund (NAF) laget et sett kjøpevettregler, samt en oversikt med oversikt over hvilke elbiler som finnes i det norske markedet.

Oversikten, som oppdateres løpende, finner du her.

Hva er en elbil? Jo, svaret er egentlig ikke så komplisert. I stedet for en forbrenningsmotor har elbilen en elmotor. Og i stedet for drivstofftank har den batterier. Elektrisiteten lagret i batteriene brukes til å drive elmotoren. Batterienes kapasitet bestemmer derfor elbilens rekkevidde (sammen med en rekke andre faktorer, se faktaramme). En hybridbil er for øvrig en blanding av en fossilbil og en elbil, da den har både forbrenningsmotor og elmotor samt drivstofftank og batterier.

Vurdér risikoen

For å motivere til at flere skal kjøpe seg elbil, har myndighetene innført en rekke fordeler for denne biltypen. Blant disse fordelene er retten til å bruke kollektivfelt, fri bompassering, fri bruk av riksveg-ferjer, gratis kommunal parkering og lading samt svært lav årsavgift (425 kr). Det er viktig å være bevisst på at disse fordelene i utgangspunktet er midlertidige. Når noen av disse fordelene etter hvert fases ut, er det en risiko for at brukte elbiler vil falle i verdi.

Begrenset batterilevetid

Også det faktum at batterier har begrenset levetid, er et ankepunkt ved elbilen. Eksempelvis er det usikkert hvor mye som gjenstår av kapasiteten når batteriene begynner å dra på årene. Og hvor høy blir prisen den dagen hele batteripakken må skiftes ut? Disse usikkerhetsmomentene kan få negativ betydning for elbilens annenhåndsverdi.

Rask teknologisk utvikling

Et annet moment du også må ha i bakhodet, er at den tekniske utviklingen – ikke minst på batterifronten – går svært raskt. Det betyr at elbilene med høy sannsynlighet raskt vil få forbedret rekkevidde. Dette vil i neste omgang gi en risiko for at dagens elbiler blir tungsolgte i bruktmarkedet.

Reduserte nybilpriser

Grunnet den raske utviklingen og økt konkurranse i elbilmarkedet, er det en risiko for at elbilen du kjøper i dag, vil ha lavere nybilpris om en måned eller et halvår. Eksempelvis kostet elbilen Mitsubishi i-Miev om lag 240.000 kr da den ble introdusert i det norske markedet i 2011. I dag koster bilen bare 150.000 kr.

Ikke sikkert at risikoen er så stor

Som elbil-kjøper pådrar du deg altså en risiko når det kommer til annenhåndsverdi. Men det gjør du også om du velger en konvensjonell bensin- eller dieselbil. Den raske bilteknologiske utviklingen kan bety at også en fossilbil kan få et større verditap noen år frem i tid enn det som har vært vanlig til nå.

Elbiler kan bli dyrere i fremtiden

Når vi først er inne på risiko, så må vi også ta med at dagens elbiler har oppsiktsvekkende store avgiftspolitiske fordeler, noe som sørger for at elbiler relativt sett er langt rimeligere i Norge enn i andre land. Ikke bare slipper du som elbil-kjøper unna engangsavgiften, du slipper i tillegg å betale merverdiavgift (moms). Hvis politikerne i fremtiden skulle bestemme seg for å fjerne disse avgiftspolitiske fordelene, vil nybilprisene for elbiler gå opp. Dette vil høyst sannsynlig også bidra til økte bruktpriser, noe som vil være en fordel for eksisterende elbileiere.

Fordel av rask batteri-utvikling?

For noen avsnitt siden, nevnte vi at den tekniske utviklingen går svært raskt på batterifronten. Dette gir i utgangspunktet en risiko for dagens elbilkjøpere. Det er imidlertid en mulighet for at denne utviklingen faktisk kan vise seg å være positiv for deg som kjøper elbil nå. For det første kan utviklingen medføre at utskifting av hele batteripakken blir rimeligere enn i dag. For det andre er det en mulighet for at det i fremtiden vil bli laget effektive batteripakker som er kompatible med dagens elbiler – som dermed vil få økt rekkevidde.

Lave driftskostnader

I tillegg vil elbilen gi deg en del økonomiske fordeler som kan oppveie deler av verditapet. Som elbileier vil dine «drivstoff»-utgifter reduseres kraftig, og som nevnt har du i hvert fall i en periode gleden av gratis bompassering, gratis kommunal parkering og lading, gratis overfart med riksveg-ferjer og svært lav årsavgift. Fordi elmotoren er en relativt ukomplisert konstruksjon sammenlignet med en forbrenningsmotor, bør også servicekostnadene være lavere enn for en vanlig bil.

Luftkvalitet

Men når vi snakker om elbilen, kan vi ikke bare snakke økonomi. Det er viktig å understreke at elbilen er svært positiv for bymiljøet, da den verken slipper ut karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx) eller dieselpartikler. Som elbileier bidrar du derfor til bedre luftkvalitet i byene, noe som ikke minst er viktig for barn, eldre og mennesker med luftveislidelser.

Utvalg

Mens elbilkunden for noen få år siden måtte nøye seg med bittesmå og sære biler med svært begrenset antall sitteplasser, finnes det i dag flere fullverdige elbiler å velge mellom.

Fordi modellutvalget øker raskt, er valgmulighetene etter hvert blitt gode. Før du kjøper elbil bør du derfor være klar over at det i dag finnes elbiler med både to, tre, fire, fem og sju seter. Du bør også være klar over at det finnes elbiler som fra grunnen av er utviklet som elbiler, og at andre elbiler i praksis er ombygde fossilbiler. Det er også viktig å være klar over at de fleste elbiler er registrert som personbiler (M1) og varebiler (N1), men at det også finnes elbiler registrert som firehjuls motorsykkel (L7e). Sistnevnte slipper å gjennomføre lovpålagte kollisjonstester, noe som kan ha betydning for sikkerhetsnivået. I tillegg finnes det elbiler – for tiden kun én modell – som under gitte forutsetninger lovlig kan parkeres på tvers.

Rekkevidde

Men uansett hvilken type elbil du er på jakt etter, et det et avgjørende poeng du er nødt til å se nærmere på før du velger modell: Rekkevidde.

Sammenlignet med biler med forbrenningsmotor, er nemlig rekkevidden foreløpig elbilens akilleshæl. Mens noen få minutter hos en bensinstasjon er alt som skal til for å doble rekkevidden til en fossilbil, tar det lang tid å lade elbilens batterier. Selv om hurtiglader-teknologien utvikler seg raskt, kan foreløpig ingen elbil-lader konkurrere med en drivstoffpumpe.

Derfor: Hvis ditt bilbehov omfatter hyppige langturer, er kanskje ikke elbil noe for deg. Hvis bilen derimot hovedsakelig skal brukes til og fra jobb og i nærmiljøet for øvrig, kan elbilen være perfekt. En viktig forutsetning er selvsagt at du har stabil tilgang på strøm der bilen normalt står parkert.

Nyttig tabell

Men hvor lang rekkevidde har egentlig de ulike modellene? Dessverre kan du ikke ta utgangspunkt i rekkevidden som oppgis fra elbil-produsentene. Den offisielle kjørelengden disse oppgir, tar nemlig utgangspunkt i tester som sjelden reflekterer virkeligheten. Derfor har Elbilforeningen utviklet en flott tabell som i tillegg til offisiell maksimal rekkevidde også oppgir minimumsrekkevidde . Tabellen viser at de fleste av dagens elbiler har en minimumsrekkevidde som ligger mellom 5 og 10 mil.

De aller fleste kjøreturer er imidlertid kortere enn 5 mil. Og de som er så heldige å ha lademuligheter i nærheten av arbeidsplassen, kan selvsagt «fylle tanken» i arbeidstiden og dermed doble rekkevidden.

I sommerhalvåret vil imidlertid mange av dagens elbiler levere en rekkevidde mellom 10 og 15 mil hvis du kjører økonomisk. Noen vil til og med levere opp mot 20 mil, mens de ekstreme modellene fra Tesla er helt overlegne når det kommer til rekkevidde.

Les mer om hvilke forhold som påvirker rekkevidden i faktarammen.

Velg romslig margin

Likevel, før du velger elbil må du ha i bakhodet at rekkevidden vil bli kraftig redusert i vinterhalvåret – samt at batterikapasiteten vil reduseres med bruk og elde. I tillegg er det uheldig for batterienes levetid om de stadig lades nesten helt ut. Du bør derfor ta utgangspunkt i minimumsrekkevidden.

Ikke velg en bil med en minmumsrekkevidde som «akkurat holder». I stedet bør du satse på en bil som gir deg romslige marginer.

Konklusjon: Det er svært viktig at du analyserer dine egne rekkevidde-behov nøye før du velger elbil-modell.

Garantier og reklamasjonsrett

Forbrukerkjøpsloven gir alle forbrukere en reklamasjonsrett på 5 år for ting som er tenkt å vare vesentlig lenger enn 2 år. For selve elbilen og for dem som har batterier med antydet levetid på 3 år og oppover, vil reklamasjonstiden være 5 år både for kjøretøy og batterier. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes normal slitasje eller feil bruk.

Dersom det gis garanti, skal denne komme i tillegg til de rettigheter kjøper har etter forbrukerkjøpsloven. En forutsetning er også at bruker behandler kjøretøy og batterier som bestemt i dokumenter som følger med kjøpet, f.eks. veiledninger for bruk og vedlikehold. Også pålagte servicer for batteriene må følges. Elbilene har et overvåkingssystem for batteriene, som både hjelper deg til å ta vare på dem, men som også rapporterer hvis du ikke har fulgt rutinene leverandøren har forutsatt.

I elbiltabellen er leverandørenes garantibetingelser kun spesifisert for framdriftsbatteriene, siden disse er det største usikkerhetsmomentet kostnadsmessig.

Batterigarantien leverandørene oppgir, gjenspeiler forventningene om levetid. Garantien oppgis både i kjørte kilometer og år, det som oppnås først vil være gjeldende. Det helt spesifikke innholdet i garantiene må du finne i salgsdokumentene fra den enkelte leverandør og lese nøye før du skriver kontrakt. For eksempel kan det hos enkelte foreligge «nedtrappingsgarantier» hvor garantiene avkortes avhengig av antall år/kjørte kilometer.

Informasjon om de ulike modellene i tabellform

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker