Forside > Tester, guider og undersøkelser > Barneseter: Hva er i-Size?
Barneseter har alltid vært komplisert. Med i-Size har det hele blitt enda mer forvirrende. Vi forsøker å vise vei.

650x433_i-Size_Oppslag

Foto/montasje: Produsenter/Forbrukerrådet

Inntil 2013 ble alle barneseter klassifisert i henhold til det såkalte R44-regelverket, som omfatter fire vektgrupper. Gruppe 0+ dekker 0–13 kg, gruppe I dekker 9–18 kg, gruppe II dekker 15–25 kg og gruppe III dekker 22–36 kg. Dette kunne være forvirrende nok, både fordi vektgruppene har en viss overlapp, og fordi mange barnestoler dekker flere vektgrupper. I tillegg har småbarnsforeldre måttet forholde seg til isofix versus bilbelte-festing, fremovervendt versus bakovervendt og basestoler versus stoler som festes rett på bilsetet.

Se Forbrukerrådets store barneseteguide

 

Fra vektgrupper til høyde

Med i-Size har det hele blitt enda mer forvirrende. i-Size tar nemlig ikke utgangspunkt i vektgrupper, men i barnets høyde. Og for virkelig å komplisere det hele, så vil vi i mange år fremover måtte forholde oss til både R44- og i-Size-regelverkene.

Men la oss forsøke å finne ut hva i-Size egentlig er.

Kimen til en ny europeisk standard

i-Size er populærbetegnelsen for en ny, europeisk barnesete-standard som formelt heter R129. R129 ble så smått introdusert i 2013 og er kimen til en standard som på sikt skal omfatte alle barneseter som selges i Europa.

Bakovervendt til 15 mnd og sidekollisjonstest

i-Size-logen

i-Size-logen

Det viktigste fremskrittet ved i-Size, er at alle i-Size-stoler skal merkes tydelig med at de skal brukes bakovervendt til barnet er minst 15 måneder gammelt. Dette er en viktig forskjell i forhold til R44-regelverket, som kun krever bakovervendt montering til 9 måneder.

For å kunne bli i-Size-godkjent, må stolen også bestå en nyutviklet sidekollisjonstest, noe R44-stoler slipper. i-Size-regelverket inneholder også bestemmelser som skal redusere risikoen for at foreldre feilmonterer stolen.

Omfatter ikke alle typer barneseter

Foreløpig omfatter i-Size-regelverket kun barn under 15 måneder. Det betyr at kun stoltyper som er i berøring med barn under 15 måneder er omfattet. Og fordi barn i i-Size-stoler minimum skal sitte bakovervendt til de er 15 måneder, er det foreløpig kun babystoler, bakovervendte småbarnstoler og kombi-småbarnstoler (som kan brukes fremovervendt fra 15 måneder) som berøres av i-Size-regelverket. Rene fremovervendte småbarnstoler og beltestoler kan foreløpig ikke bli i-Size-stoler.

Frivillig

Et av de forunderlige aspektene ved i-Size-regelverket, er at det ikke er obligatorisk. Det betyr at barneseteprodusentene selv kan velge om de ønsker å forholde seg til i-Size, eller om de vil fortsette å utvikle stoler i henhold til det gamle R44-regelverket.

Isofix for småbarnstoler, men ikke for babystoler

Hvis produsenten velger å utvikle en småbarnstol i henhold til i-Size-regelverket, er det en forutsetning at den monteres med isofix (og støtteben eller toppanker). For babystoler er imidlertid ikke isofix et krav. Også beltefestede babystoler kan i-Size-sertifiseres.

Høyde – på godt og vondt

i-Size_vs_R44_tabell3Som vi allerede har nevnt, skal bruksområdet for en i-Size-stol oppgis i høyde. Mens produsentene som utvikler R44-stoler må forholde seg til de fire vektgruppene vi nevnte innledningsvis, kan produsenter av i-Size-stoler selv velge hvilket høydespenn stolen skal dekke. Resultatet er at vi har fått babystoler som dekker ulike høydespenn, eksempelvis 40–75 cm, 45–75 cm og 40–85 cm. På samme måte finnes det småbarnstoler som dekker intervallet 40–105 cm, mens andre dekker 67–105 cm.

Dette kan tilsynelatende gjøre det enda mer komplisert for oss å velge barnesete. Fordelen er at det oppgitte høydespennet er forpliktende og dermed gir oss langt bedre informasjon enn det gamle R44-regelverket. R44-vektgruppene informerer oss nemlig kun om minimums- og maksimumsvekt, men sier ingenting om hvorvidt stolen faktisk er stor nok til å romme et barn som nærmer seg maksimumsvekten. Eksempelvis finnes det ingen babystoler i vektgruppe 0+ (0–13 kg) som i praksis vil romme et barn som veier noe i nærheten av 13 kg.

I tillegg til høydespenn, skal en i-Size-stol også være merket med barnets maksimalvekt.

i-Size-biler

i-Size-regelverket vil også ha betydning for bilprodusentene. Disse har nå muligheten til å i-Size-sertifisere sine modeller. Hvis en bilmodell er i-Size-merket, skal alle i-Size-stoler kunne brukes i bilen, noe som blant annet innebærer at gulvet i fotbrønnene er kraftig nok til å tåle belastningen fra et støtteben under kollisjon.

Sikkerhet

Det kommer stadig flere i-Size-stoler på markedet, og flere av dem har gjort det godt i den store europeiske barnesetetesten og i Plus-testen. Det betyr ikke nødvendigvis at en i-Size-stol alltid er sikrere enn en R44-stol. Kun uavhengige tester kan avsløre hvor sikkert et barnesete er. Vi anbefaler deg derfor alltid å sjekke de uavhengige testresultatene vi videreformidler i vår barneseteguide før du bestemmer deg for hvilket barnesete du skal velge.

Fortsatt forvirret? Prøv vår oppsummering i faktaboksen 🙂

 

Fakta om R129 og R44

  • R129 omtales tidvis både som UN R129, ECE R129 og UNECE R129 (United Nations Economic Commission for Europe)
  • R44 omtales også som ECE R44 (Economic Commission for Europe). R44 ble introdusert i 1981 og har vært gjennom flere revisjoner. Den nyeste versjonen heter ECE R44.04

 

Se Forbrukerrådets store barneseteguide

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

i-Size vs R44

  • Det nye i-Size-regelverket (R129) og det eldre R44-regelverket vil inntil videre eksistere parallelt.
  • i-Size-standarden er foreløpig frivillig. Det betyr at produsentene selv kan velge om de ønsker å lage i-Size-barneseter eller R44-barnseseter.
  • i-Size-regelverket omfatter foreløpig kun babystoler, bakovervendte småbarnstoler og kombi-småbarnstoler (som kan brukes fremovervendt etter 15 mnd). Småbarnstoler må festes med isofix, mens babystoler kan festes med isofix eller bilens egne belter.
  • Alle andre barneseter forholder seg utelukkende til R44-regelverket. Dette gjelder alle beltefestede småbarnstoler, fremovervendte småbarnstoler festet med isofix og alle beltestoler uansett festemetode.
  • i-Size-stoler skal brukes bakovervendt til barnet er minst 15 måneder. R44-stoler skal brukes bakovervendt til barnet er minst 9 måneder. Forbrukerrådet anbefaler som kjent å bruke bakovervendt barnesete så lenge som mulig, gjerne opp til og godt forbi fireårsalderen.
  • i-Size-stoler testes for frontkollisjon, påkjøring bakfra og sidekollisjon. R44-stoler gjennomfører ikke sidekollisjonstesten.
  • i-Size-stoler skal merkes med høydespenn og maksimalvekt. R44-stoler er merket med vektgruppe.
Abonner på vårt nyhetsvarsel