Forside > Tester, guider og undersøkelser > Gavekort: Her er fellene du må passe deg for
Planlegger du å kjøpe gavekort til familie eller venner? Eller har du selv mottatt et gavekort? Les vår lille gavekort-guide.

Det å vri hjernen for å finne en flott gave som både er personlig og i riktig prisklasse, er ikke alltid like lett. For hvilken gave skal du egentlig gi til den unge niesen, den aldrende onkelen, vennen som «har alt», bestemor som «ikke ønsker seg noe som helst», den miljøbevisste svigerinnen som er negativ til alt forbruk, eller pappaen som «kun ønsker seg snille barn»?

Penger?

Et alternativ til å kjøpe en gave, er selvsagt å gi penger. Og vi skal ikke se bort ifra at nettopp kontanter er favorittgaven blant mange barn og unge. Det å gi penger til foreldre, onkler, tanter, besteforeldre, naboer og venner, er imidlertid ikke regnet for å være spesielt personlig eller kreativt. Dette er nok hovedårsaken til at vi hvert år kjøper tusenvis av gavekort til hverandre.

Foto/montasje: Produsenter/Colourbox/Forbrukerrådet

Gavekortet

Et gavekort blir sjelden helt feil og oppfattes av de fleste tross alt som mer personlig og kreativt enn kontanter. En annen fordel ved gavekortet, er at det – i motsetning til kontanter – gir en mulighet til å styre mottakeren i retning av en viss type gave, for eksempel sportsutstyr, kulturopplevelser eller reiser.

Feller

Når det er sagt, så er det ikke nødvendigvis helt problemfritt å bytte penger – som kan brukes omtrent overalt, døgnet rundt – i et gavekort, som kan være belemret med opptil flere begrensninger og ulemper. Her får du en liten gjennomgang av de viktigste gavekort-fellene, og hvordan du unngår dem.

1. Gavekortet foreldes

Hovedproblemet med gavekort, er rett og slett at de ikke blir benyttet før utløpsdato. Hvis gavekortet foreldes, får ikke mottakeren noen glede av gaven – og du har kastet bort penger.

Slik unngår du fellen som giver: Kjøp gjerne et gavekort med raus varighet. Noter kortets utløpsdato og legg en påminnelse i kalenderen din noen måneder før kortet går ut. Ta kontakt med mottaker når kalenderposten dukker opp og spør om vedkommende har husket å benytte gavekortet. Hvis gavekortet ikke er brukt, legg inn en ny påminnelse i god tid før gavekortet utløper og gjenta prosedyren.

Slik unngår du fellen som mottaker: Ha som målsetting å benytte gavekortet raskt, gjerne i sammenheng med nærmeste salg. Ha alltid kortet med i lommebok/veske. Noter kortets utløpsdato og legg en påminnelse i kalenderen din noen måneder før kortet går ut.

2. Gavekortet rotes bort

Gavekort er som regel små og kan dermed fort ende opp på steder der du ikke finner dem igjen (de dukker selvsagt opp igjen en stund etter at utløpsdatoen er passert).

Slik unngår du fellen som giver: Kjøp et gavekort med en unik kode eller en annen løsning som innebærer at beløpet kan disponeres selv om mottakeren roter bort selve kortet. Ta vare på kvitteringen. Ta bilder av gavekortet, husk begge sider. Ta vare på kvittering og bilder til du vet at gavekortet er brukt, jamfør tips om kalenderpåminnelser.

Slik unngår du fellen som mottaker: Oppbevar kortet alltid i lommebok/veske. Undersøk om beløpet kan disponeres selv om du har rotet bort selve kortet. Hvis beløpet kan disponeres uten selve gavekortet, ta bilder av begge sider av gavekortet og ta vare på bildene til gavekortet er benyttet, jamfør tips om kalenderpåminnelser. Hvis beløpet ikke kan disponeres uten å fremvise selve gavekortet: Bruk det før du roter det bort.

3. Gavekortet taper seg i verdi

Enkelte gavekort er belemret med gebyrer. Eksempelvis risikerer mottaker å betale et gebyr hver gang kortet brukes. Det finnes også gavekort som utløser et månedlig administrasjonsgebyr uavhengig av om det brukes eller ikke.

Slik unngår du fellen som giver: Undersøk alle vilkår før du velger gavekort. Spør selger, eller undersøk på annen måte, om det er knyttet gebyrer til å eie, bruke eller la være å bruke gavekortet.

Slik unngår du fellen som mottaker: Undersøk alle vilkår for gavekort du mottar. Tilpass bruken til vilkårene. Hvis det påløper et gebyr hver gang kortet brukes, er det mest økonomiske å gjøre ett, stort kjøp. Hvis det påløper et gebyr per måned, benytt kortet så raskt som mulig.

4. Gavekortet kan ikke brukes på salg

En av fordelene med gavekort, sammenliknet med en gave, er at mottakeren har mulighet for å gjøre et spesielt godt kjøp i sammenheng med salg. Denne fordelen forsvinner om gavekortet ikke kan brukes på salgsvarer.

Slik unngår du fellen som giver: Spør selger, eller undersøk på annen måte, om gavekortet kan brukes helt fritt hos alle tilknyttede brukersteder, også når brukerstedene har salg.

5. Gavekortet kan bare brukes én gang

Mange gavekort fungerer i praksis som kredittkort og kan brukes mange ganger, helt til de er tømt (noen av dem er imidlertid belemret med gebyrer, se punkt 3). Andre gavekort kan bare brukes én gang. Dette er for så vidt ikke noe problem hvis brukeren tilbys tilgodelapp eller kontanter på et eventuelt overskytende beløp. Der tilgodelapp ikke praktiseres, vil brukeren tape deler av kortets verdi hvis vedkommende velger å kjøpe et produkt som koster mindre enn gavekortets pålydende.

Slik unngår du fellen som giver: Spør selger om kortet kan brukes flere ganger, alternativt om brukeren vil få en tilgodelapp på overskytende beløp hvis gavekortet brukes til å kjøpe noe som koster mindre enn kortets pålydende.

Slik unngår du fellen som kjøper: Planlegg bruken av kortet. Kjøp noe som koster minst like mye som gavekortets pålydende.

6. Gavekortet har for smalt bruksområde

Hvis du kjenner mottaker godt og har konkrete ønsker knyttet til hva gavekortet skal brukes til, så kan du velge et «smalt» gavekort knyttet til en enkeltbutikk eller enkeltaktør. Ved å velge et slikt gavekort, er det imidlertid grunn til å anta at du øker risikoen for at kortet ikke vil bli benyttet.

Slik unngår du fellen som giver: Hvis det ikke er veldig viktig for deg hva gavekortet skal brukes til,  så unngå «smale» gavekort. Kjøp et gavekort som minimum er gyldig i en hel butikk-kjede eller på et helt kjøpesenter. Det finnes også gavekort som gjelder i hele kjøpesenter-kjeder og gavekort som gjelder i tusenvis av ulike butikker. De aller mest lettbrukte gavekortene fungerer i praksis som et kredittkort og kan brukes i så godt som alle butikker i alle land, samt i nettbutikker.

Sjekkliste for deg som skal kjøpe gavekort

 • Pris: Hvor mye koster gavekortet sammenliknet med pålydende verdi?
 • Bruksområde: Hvor mange brukersteder aksepterer kortet? Vær klar over at mange gavekort ikke kan brukes på Vinmonopolet. Vinmonopolet har egne gavekort.
 • Varighet 1: Hvor lang varighet har gavekortet? Lang varighet er spesielt viktig hvis du ønsker at kortet skal brukes på opplevelser.
 • Varighet 2: Er varighet tydelig merket på kortet? (Om varighet mot formodning ikke skulle være påført gavekortet, gjelder den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år)
 • Serienummer: Har gavekortet et serienummer eller liknende, som sørger for at beløpet kan disponeres selv om det fysiske kortet rotes bort?
 • Salg: Kan gavekortet brukes på salg/nedsatte varer og tjenester?
 • Gebyrer: Er det knyttet gebyrer til bruk – eller manglende bruk – av gavekortet?
 • Brukervennlighet: Kan gavekortet brukes til flere påfølgende kjøp, eller kun én gang?
 • Tilgodelapp: Hvis gavekortet kun kan brukes én gang, vil brukeren få tilgodelapp på overskytende beløp?
 • Saldo: Hvis gavekortet kan brukes flere ganger, har brukeren tilgang til informasjon om kortets saldo?
 • Nettbutikk: Kan gavekortet brukes i butikkens/kjedens nettbutikk?
 • Etter kjøp: Ta bilde av kvittering og kort (begge sider) før du gir det bort. Ta kontakt med mottaker i god tid før utløpsdato, og spør om gavekortet er benyttet.

Huskeliste for deg som har mottatt gavekort

 • Undersøk og notér utløpsdato.
 • Undersøk brukersteder.
 • Undersøk om det finnes gebyrer knyttet til bruk – eller manglende bruk.
 • Ta bilder av kortet (begge sider).
 • Oppbevar kortet i lommebok/veske.
 • Lag en kalenderpåminnelse.
Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

Oppsummert

Det finnes i dag et enormt utvalg av gavekort. Gavekort tilbys både av enkeltbutikker, butikk-kjeder, kjøpesentre og kjøpesenter-kjeder. I tillegg finnes såkalte universal-gavekort som kan benyttes på tusenvis av brukersteder, samt kredittkort-baserte gavekort. Sistnevnte kan brukes av alle brukersteder som aksepterer det aktuelle kredittkortet, inkludert i utlandet og i nettbutikker.

Mange leverandører av kulturopplevelser tilbyr også gavekort. Det samme gjør flyselskaper, hoteller, nettbutikker, kjøreskoler og en rekke andre bransjer.

Dette er de viktigste fellene oppsummert:

 1. Foreldelse
 2. Tap (kortet mistes)
 3. Gebyrer
 4. Kan ikke brukes på salg
 5. Kan bare brukes én gang
 6. For smalt bruksområde
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker