Forside > Kjernesak > Bolig > Eiendomsmeglerkjedenes rolle i bolighandel må begrenses

Kjernesak

Eiendomsmeglerkjedenes rolle i bolighandel må begrenses

Eiendomsmeglerkjedene har altfor lenge fått styre utviklingen i norsk bolighandel.

Norsk bolighandel er skrudd sammen på helt feil vis. Det vi krever er klare roller, klart ansvar, informasjon, tid og et system som sikrer at risiko i bolighandelen ikke faller nådeløst ned på den enkelte forbruker, men i stedet hviler på de profesjonelle aktørene som lever av bolighandel og kan forsikre sitt ansvar.

God informasjon og uavhengige takstmenn

Vi forbrukere må få troverdig informasjon fra godt kvalifiserte og reelt uavhengige takstmenn når vi skal kjøpe eller selge bolig.

Vi mener takstmannen er mye viktigere for en trygg bolighandel for både kjøper og selger enn eiendomsmegleren, som jo først og fremst driver med reklame og kjappe salg.

Regjeringen vurderer å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn, å la takstmenn få profesjonsansvar og å gjøre takstmann til en beskyttet tittel.

Forbrukerrådet er positiv til disse tiltakene. Vi har etterlyst aktive grep for en tryggere bolighandel siden 70-tallet. Vi er fullstendig lei av meglerbransjens treneringer av initiativ for å få dette til.

Høye kostnader

Samtidig er kostnadene store ved norsk bolighandel – og de må betales av selger – når eiendomsmeglerkjeder og all den reklameinnsatsen de pådytter forbrukerne, skal betales. Meglerkjedene opptrer også som reklame- og salgsagenter for kostbare forsikringer som mange boligselgere og mange boligkjøpere føler de trenger å betale for – når meglerkjedene har gjort handelen så utrygg.

De store inntektene som eiendomsmeglerkjedene oppnår, brukes i stor utstrekning til profilering av egen meglerkjede, tiltak som hemmer konkurranse, til lobbyvirksomhet til fordel for meglerbransjen og til informasjonstiltak som er egnet til å dytte boligprisene ytterligere oppover. Så i tillegg til en helt ny bolighandel ønsker Forbrukerrådet også mer oversiktlige prissystemer og økt innsyn i meglerkjedenes inntekter fra forbrukerne.