Forside > Kjernesak > Bolig > Endringer i avhendingsloven vil sikre tryggere bolighandel

Kjernesak

Endringer i avhendingsloven vil sikre tryggere bolighandel

Forbrukerrådet mener endringer i avhendingsloven som regulerer boligsalg er viktig for å sikre en tryggere bolighandel. Samtidig er det behov for en forskrift som regulerer både krav til tilstandsrapportene og krav til takstmennene.

Forbrukerrådet har lenge arbeidet for en rekke tiltak for en tryggere bolighandel, gjennom endringer i avhendingsloven som regulerer boligsalg. Bakgrunnen for dette er at det hittil har vært mange konflikter i og utenfor domstolene, noe som skaper utrygghet og økonomisk risiko for både kjøper og selger. En stor utfordring i dagens marked er at selger ikke har tilstrekkelig insentiver til å innhente tilstrekkelig tilstandsrapport.

I desember 2018 fremmet Regjeringen et lovforslag til Stortinget som gir større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag. Det skal blant annet ikke være lov å selge boligen «som den er». Forbrukerrådet har vært pådriver for dette lenge, og forslaget vil bety mye for et mer åpent boligmarked. Kjøpere vil få tilgang til mer informasjon, slik at de bedre vet hva de kjøper.

Samtidig er det viktig at det lages en forskrift som regulerer både krav til tilstandsrapportene og krav til takstmennene. En slik regulering er nødvendig for at forslaget skal bli vellykket. For at flere feil skal avdekkes før salg må både kvaliteten på takstmennene og tilstandsrapportene være bedre enn i dag.

Det er grunn til å forvente at de foreslåtte endringene i avhendingsloven vil bidra til å bidra til å senke konfliktnivået mellom boligkjøper- og boligselger. Forslagene vil motivere selger til å legge fram god dokumentasjon om boligens tilstand istedenfor å sminke objektet for å få en høyere salgspris. Forbrukerne vil kunne forvente bedre og mer nøyaktig informasjon å basere sine boligkjøp på. For boligeiere vil det samtidig bli mer relevant enn før å dokumentere boligens kvalitet og standard.

Olav Kasland.Foto
Olav Kasland
Fagdirektør
(+47) 995 99 483
olav.kasland@forbrukerradet.no

3 grunner til tryggere bolighandel med ny lov:

  1. Selgere pålegges å legge frem informasjon, slik at bygningssakkyndig kan avdekke skjulte feil før salget, ikke etterpå. I dag tjener selger på å legge frem så lite informasjon som mulig. Derfor må ikke selger ha mulighet til å ta «solgt som den er»-forbehold.
  2. Med lovendring blir takstmenn og tilstandsrapporter offentlig regulert, slik at flere feil ved boligen kan oppdages før.
  3. Det skal mindre til før noe er en mangel. Terskelen vil bli lavere for at du kan kreve erstatning. Det er likevel ikke slik at boligkjøpere fremover kan påberope seg mangler og få prisavslag uten videre, slik noen hevder. Det skal gjøres en selvstendig vurdering – slik det har vært gjort tidligere.