Forside > Kjernesak > Bolig > Et tryggere leiemarked med mange flere studentboliger

Kjernesak

Et tryggere leiemarked med mange flere studentboliger

Forbrukerrådet har tatt til orde for en kraftig utbygging av studenthybler. Visse krav kan reduseres slik at de kan bygges sentralt, og billigere og raskere enn i dag.

Mange ønsker å leie bolig. Leiemarkedet er preget av stor variasjon. Forbrukerrådet får mange spørsmål og klager om bolig. Presset på studentboliger kan medføre at prisene stiger for andre beboere.

Våre innspill om studenthybler omfatter også en gjennomgang av fordyrende regler, og vi vil  åpne flere tomtemuligheter ved å justere ned kommunale krav til rolige omgivelser, utsikt, sollys, parkering og avstand fra trafikkstøy, slik at vi kan bygge flere boliger raskere, og i sentrale områder der studenter foretrekker å bo. Studentboliger bør derfor bli eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Dette er midlertidige boliger for unge mennesker i en aktiv fase av livet, med en gjennomsnittlig botid på 18 måneder, og som de enkelt kan bytte mellom.

Bedre tilgang på leieboliger generelt er viktig for mange. Flere seriøse aktører bør inviteres til å bidra med å tilby leieboliger. Kravene til sikkerhet må ikke fires på. Reglene rundt depositum og garantier og klagemuligheter må være forbrukervennlige. Myndighetene bør stimulere til at flere som ønsker det skal kunne ta steget fra leieboliger til å eie egen bolig.

Bedre informasjon til forbrukere om muligheter for å leie ut og til å oppnå ekstra inntekter ved å legge til rette for kvalitet, og bedre informasjon til leietaker om hvilke krav som gjelder, kan bidra til å redusere mangel på leieboliger og forbygge uenighet mellom leietaker og utleier.