Forside > Kjernesak > Bolig > Det må bli bedre informasjon om håndverkertjenester og -bedrifter

Kjernesak

Det må bli bedre informasjon om håndverkertjenester og -bedrifter

Dersom forbrukere får vesentlig lettere tilgang til troverdig informasjon som kan hjelpe oss å skille gode håndverkerfirma fra dårligere, blir vår hverdag som forbrukere lettere.

Eiere av boliger trenger håndverker fra tid til annen – men klagene er omfattende, usikkerheten stor, mange firmaer benytter ikke skriftlige avtaler, prisene er vanskelige å sammenlikne, omfanget av overraskende ekstrautgifter er stort, forsinkelser er ikke uvanlig og det finnes mange useriøse aktører.

Forbrukerrådet ønsker oss en ordning med obligatorisk forsikring for byggefirmaene. En slik forsikringsløsning vil kunne favorisere de dyktige håndverkerfirmaene og luke ut de dårligste. Det er en løsning som bør utredes.