Forside > Kjernesak > Bolig > Kostnadseffektiv og trygg boligbygging for forbruker

Kjernesak

Kostnadseffektiv og trygg boligbygging for forbruker

Systemet burde sikre forbruker bedre, og reklamasjonsfristen burde være lenger. En bolig skal jo bygges så den varer mye lenger enn fem år.

Alle trenger et hjem. Og de fleste i Norge eier sine egne hjem. Det er en modell som Forbrukerrådet støtter. Produksjonen av nye boliger er ikke effektiv nok – og det påfører boligkjøperne dyrere boliger grunnet unødvendige kostnader. Forbrukerrådet støtter derfor tiltak som kan effektivere offentlige prosesser med planlegging av tomter for boliger, og krever at byggebransjen hever sin produktivitet.

For deg som kjøper en helt ny bolig, er den fem år korte reklamasjonsfristen til liten nytte dersom byggefeil og skader er omfattende, og firmaet du kjøpte boligen av ikke er solid nok og ute av stand til å rette feil og oppfylle sine forpliktelser og levere det du har betalt for.

I årene som kommer vil Norge ha behov for boligbygging. Heldigvis er det bred politisk enighet om å legge til rette for boligbygging og for å forenkle og effektivisere slik at boligkjøpere ikke må betale mer enn nødvendig. Den norske modellen for boligbygging er i hovedsak god, den sikrer at de nye boligene det finnes kjøpere til, blir bygget. Og den gjør boligmarkedet i Norge mindre utsatt for spekulasjon og boligbobler som rammer forbrukere.