Forside > Kjernesak > Digital > Økt konkurranse og gode, lovlige tjenester

Kjernesak

Økt konkurranse og gode, lovlige tjenester

Forbrukere ønsker å betale for digitalt innhold, om det er film, musikk eller spill. Dessverre er det ikke bestandig så lett verken å kjøpe eller vite hvordan man kan benytte innholdet man har betalt for.

Musikkbransjen i Norge har tilnærmet fjernet ulovlig nedlasting gjennom gode lovlige streamingløsninger. Dessverre henger tv- og filmbransjen foreløpig langt etter. Ulike slippvinduer, mange tilbydere med eksklusivt innhold og lite kompatible plattformer gjør det unødvendig vanskelig å kjøpe og konsumere innhold.

Også i den norske bokbransjen er det mye å gå på før det digitale tilbudet er godt nok, noe som blant annet kom frem av Forbrukerrådets utredning i 2015. Selv om utvalg og teknologi blir stadig bedre, er fortsatt det norske e-bokmarkedet marginalt og står for under én prosent av bøkene som omsettes. Til sammenligning utgjorde e-boka i 2013 23 prosent av omsetningen i det amerikanske markedet og 5 prosent i Danmark.

Hva er lovlig bruk?

Det er ikke lett å bli klok på hvordan man lovlig kan konsumere og benytte det digitale innholdet man har kjøpt.

Kan du lovlig ta sikkerhetskopi av dvd-en du har kjøpt? Kan du overføre den til iPaden din? Og hva hvis du ordner deg slik at du kan benytte Netflix-kontoen din på utenlandsferie? Her strides bokstavelig talt de lærde.
Kulturdepartementet har varslet en revisjon av åndsverkloven. Dette er en gyllen anledning til å klargjøre regelverket, slik at forbrukere vet hva som faktisk er tillatt.

Forbrukerrådets videre arbeid

Forbrukerrådet vil fortsette å arbeide for at forbrukerne blir møtt med gode, digitale løsninger. Dette arbeidet gjøres blant annet gjennom formelle prosesser, slik som revidering av norsk og europeisk regelverk, og ved gjennomganger og tester av ulike tjenester og tilbud til forbrukere.

Bilde av ansatt: Finn Myrstad
Finn Myrstad
Fagdirektør
(+47) 479 66 900
finn.myrstad@forbrukerradet.no