Forside > Kjernesak > Digital > Økt valgfrihet i bredbånd- og mobilmarkedet

Kjernesak

Økt valgfrihet i bredbånd- og mobilmarkedet

Det er langt frem før vi har tilfredsstillende konkurranse og valgfrihet i bredbånd- og mobilmarkedene. Her finner du hva Forbrukerrådet mener må til for å sikre at forbrukerens stilling styrkes. 
 1. For å unngå at det utvikler seg digitale klasseskiller burde tilgang på høyhastighetsbredbånd gjøres til en rettighet. Hastighetskrav som knyttes til en slik rettighet bør være fremtidsrettet.
   
 2. De kommersielle aktørene innen bredbåndsmarkedet bør tilgjengeliggjøre data om hvor de leverer bredbånd, slik at det er mulig å vurdere alternative teknologier, hastigheter og priser. Dataene fra aktørene kan eksempelvis benyttes til å lage en sammenligningstjeneste hvor forbruker kan få oversikt over bredbåndstilbudet på egen boligadresse.
   
 3. Statlig og kommunal støtte til bredbåndsutbygging bør gis med vilkår som sikrer at forbrukerne i slike områder ikke får høyere priser eller dårligere kvalitet enn steder med virksom konkurranse. Det bør årlig foreligge offentlig tilgjengelig informasjon om hvilke nett som bygges med støtte av offentlige midler 
   
 4. Dersom fravær av grossistregulering av bredbåndsaksess hos lokale og regionale bredbåndstilbydere fører til monopoladferd i form av høyere priser og/eller dårligere tjenestetilbud, bør det gripes inn mot dette. Regulering må kunne vurderes lokalt eller regionalt dersom det kan påvises monopoladferd.  
   
 5. Det bør legge til rette for større og rimeligere datapakker for å møte kundenes ønsker og forventninger. Nulltaksering og andre spesialtilbud tilslører markedet og gir mobilselskapene urettmessig styring over hvilke tjenester som lykkes på nett. Små datakvoter hindrer også konkurransen med fast bredbånd. 
   
 6. Det bør utarbeides en veileder for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger om hvordan de kan øke sin innkjøpsmakt i markedet for høyhastighets bredbånd. Boligsammenslutninger i samme geografiske område kan for eksempel gå sammen om å stille krav til etablering av tekniske grensesnitt som skaper grunnlag for mer virksom konkurranse.
   
 7. Informasjon om hvordan kabelanlegg i nye boliger bygges må gjøres offentlig tilgjengelig og slik at det lettere kan etableres konkurranse mellom alternative leverandører av bredbånd og TV-distribusjon.
   
 8. Det bør etableres en bransjestandard for hvordan intern kabling skal utføres i nye og eksisterende boliger slik at forbrukernes rettigheter og konkurransen kan sikres over tid. Hvis bransjen ikke klarer å etablere dette på egenhånd, bør offentlig regulering vurderes. 

Se også Forbrukerrådets innspill til Nasjonal ekomplan (2018)

 

Bilde av ansatt: Finn Myrstad
Finn Myrstad
Fagdirektør
(+47) 479 66 900
finn.myrstad@forbrukerradet.no