Forside > Kjernesak > Finans > Det må bli lettere å velge riktig investering og pensjon

Kjernesak

Det må bli lettere å velge riktig investering og pensjon

Når stadig flere selv må ta ansvar for sin pensjon, er det å gjøre riktige valg av pensjonsprodukter utrolig viktig. Et feil valg i dag vil gi stor reduksjon i din pensjon mange år frem i tid. For det er lett å trå feil.

Pensjonssystemet er i endring, hvor flere av beslutningene som før ble truffet av profesjonelle, nå skal treffes av vanlige forbrukere. EU-kommisjonen har med sitt Consumer Market Scoreboard overvåket hvilke markeder forbrukere behersker siden 2004. I EU scorer markedene for finansielle produkter notorisk dårlig, noe som har bidratt til en stor reguleringsvilje.

I Norge er bildet mer fragmentert, men vi har felles at også norske forbrukere har vansker med å få grep på markedet for langsiktige investeringer som nettopp pensjon.

Dette kan bedres ved rettslig å avklare forbrukerrettighetene i investeringsmarkedet, ved å etablere sammenlikninger av for eksempel bærekraftpolicyer og ved å teste hvor og hvordan forbrukere får god informasjon om egen investering og pensjon.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no

Relaterte saker