Forside > Kjernesak > Finans > Det skal bli enklere å ta informerte og trygge valg i finansmarkedet

Kjernesak

Det skal bli enklere å ta informerte og trygge valg i finansmarkedet

Forbrukere skal ha reell mulighet for å treffe smarte valg av bærekraftige finansielle løsninger.

Finansmarkedet preges av komplekse produkter, hvor feil valg kan medføre store konsekvenser som først viser seg lang tid etter at valget er truffet.

Det finnes derfor detaljert regulering som setter krav til hvordan produkter blir solgt, og hvilken informasjon som følger med et kjøp av finansielle tjenester. For det er faktisk et kjøp man gjennomfører når man tegner et boliglån, oppretter en avtale om investeringer, eller når man tar i bruk en app for å kunne betale, selv om ikke alle tenker på det slik.

Forbrukerrådet mener at en kombinasjon av regulering og forenkling av forbrukervalg må til for å bringe markedene for finansielle tjenester i balanse. Dette er spesielt viktig i de delene av finansmarkedet som er i endring. Akkurat nå foregår det omveltninger i måten vi betaler for varer og tjenester på, men også i hva vi betaler med.

Forbrukerrådet vil arbeide for opptrapping av sosial og økonomisk bærekraft i finansbransjen.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no