Forside > Kjernesak > Mat og handel > Lettere å ta bærekraftige og miljøvennlige valg

Kjernesak

Lettere å ta bærekraftige og miljøvennlige valg

Forbrukerrådet vil ha bedre informasjon til forbrukerne, som skal gjøre det lettere å ta bærekraftige og miljøvennlige valg.

Retten til et sunt og godt miljø er en sentral forbrukerrettighet. Men mangel på informasjon og komplekse prosesser gjør at det kan være vanskelig som forbruker å velge miljøvennlige produkter og tjenester i hverdagen.

Tilrettelegging og informasjon er grunnleggende for at forbrukerne skal kunne ta gode miljøvalg. Forbrukerrådet vil ha bedre informasjon til forbrukerne om produkter, produksjonsprosesser og transport, for å gjøre det lettere å ta bærekraftige og miljøvennlige forbrukervalg.

Verdens matvareproduksjon medfører betydelige klimautslipp. Gevinsten er stor både miljømessig og økonomisk dersom matkasting reduseres og forbruket endres. Samtidig er det behov for mer kunnskap og informasjon om sammenhengen mellom kosthold og miljøpåvirkning.

Med bakgrunn i dette arbeider Forbrukerrådet for:

  • At det skal bli enklere å planlegge innkjøpene og å kjøpe mat i mindre kvanta
    Vi kaster i gjennomsnitt 46,3 kg mat hver i året – mat som burde vært spist. Forbrukerrådet arbeider for at man ikke skal måtte kjøpe mer mat enn den man ønsker og behøver. Slik vil man spare både penger og miljøet.
  • Bedre informasjon som skal gjøre det enklere å velge bærekraftige og miljøvennlige alternativer
    Hva vi spiser og kostholdet vårt har stor betydning for klima og miljø. Forbrukerrådet arbeider for bedre informasjon på dette området slik at det blir enklere å orientere seg som forbruker.
  • Få ned matsvinnet
    Her får du gode råd til hva du kan gjøre for å slippe å kaste mat.
Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no