Forside > Kjernesak > Mat og handel > Trygg mat og informerte valg

Kjernesak

Trygg mat og informerte valg

Forbrukerrådet jobber for at maten skal være trygg, at produsentene skal gi god informasjon og for mindre markedsføringspress av usunn mat mot barn og unge.

Mat er grunnleggende viktig for oss som mennesker og som forbrukere. Samtidig kan det være utfordrende å få nok og riktig informasjon til å kunne ta gode valg.

Forbrukerinteressen på matområdet er betydelig. Maten skal være trygg, og det er viktig å vite hva man kjøper. Matinformasjon skal gi grunnlag for opplyste og gode valg. Matmerking skal gi forbrukeren nødvendig informasjon om hva maten inneholder, og gjøre det enklere å sammenlikne ulike matvarer.

Våre matvarevalg er også med på å påvirke vår helse. I Norge er overvekt- og fedmetallene høye, både blant barn og voksne. Dette er igjen med på å øke risikoen for utvikling av alvorlige sykdommer som reduserer livskvaliteten og levetiden. Sunne valg kan være vanskelige dersom det er mangel på sunne alternativer eller mangel på informasjon om hva maten inneholder.

Det kan være utfordrende nok for voksne å gjøre gode matvarevalg, men barn er enda mer lett påvirkelige. Forbrukerrådet jobber for å redusere markedsføringspresset av usunn mat og drikke mot barn og unge.

Med bakgrunn i dette arbeider Forbrukerrådet for:

  • Å stille krav til trygg mat
    At maten vi spiser skal være trygg er en grunnleggende forbrukerrettighet. Selv om vi i Norge har en god mattrygghet sammenlignet med de fleste land, blir den utfordret. Forbrukerrådet jobber for at det skal stilles strenge krav til de som produserer og omsetter mat. Vi arbeider for at det skal finnes god informasjon og åpenhet om bruk av stoffer i matproduksjon som kan ha konsekvenser for helse og miljøet.
  • Matmerking som gir rett, lett tilgjengelig og forståelig informasjon
    Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste og gode valg. Dette er ikke minst viktig på matområdet. Det skal være enkelt å gjøre valg ut fra egne kriterier om det så er sunnhet, merke, ingredienser, kvalitet eller pris.
  • Reduksjon av markedsføringspresset mot barn av usunn mat og drikke
    Markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke er omfattende og utbredt over hele verden. Regulering av markedsføring av usunn mat og drikke anses ifølge WHO/OECD som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å forebygge fedme og fedmerelaterte sykdommer over tid.  Forbrukerrådet arbeider for strengere retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn og unge.
Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no