Forside > Kjernesak > Mat og handel > Velfungerende markeder

Kjernesak

Velfungerende markeder

Retten til kvalitet, konkurransedyktige priser og å kunne velge mellom ulike produkter og tjenester, er en grunnleggende forbrukerrettighet. Forbrukerrådet vil ha markeder som gir god tilgjengelighet, riktig pris og bredt utvalg.

Retten til kvalitet, konkurransedyktige priser og å kunne velge mellom ulike produkter og tjenester, er en grunnleggende forbrukerrettighet. Fungerende konkurranse er avgjørende for å sikre denne rettigheten. Innenfor flere bransjer har det pågått en utvikling i retning av mer maktkonsentrasjon og færre aktører.

Vi mener at uheldige maktkonsentrasjoner i markedet må motvirkes. Forbrukerrådet vil derfor holde øye med denne utviklingen og bidra til å avdekke mangelfull konkurranse og forhindre misbruk av markedsmakt.

Med bakgrunn i dette arbeider Forbrukerrådet for:

  • Velfungerende markeder som gir god tilgjengelighet, riktig pris og godt utvalg til forbruker
    Sikre en kritisk debatt om maktkonsentrasjon i dagligvaresektoren og fremheve viktigheten av en konsekvent håndheving av konkurranselovgivningen.
  • God produktutvikling og et mer mangfoldig utvalg til riktig pris i handel og dagligvaresektor
    For å legge til rette for produktutvikling og mangfold arbeider vi for at det vedtas en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen.
Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no