Forside > Kjernesak > Offentlige tjenester > At folk skal bli hørt i brukerundersøkelser

Kjernesak

At folk skal bli hørt i brukerundersøkelser

Et godt offentlig tjenestetilbud er viktig for oss som forbrukere og innbyggere. Samtidig kan det være utfordrende å orientere seg i jungelen av offentlige instanser og tilbud, og å vite hva man skal gjøre hvis tilbudet ikke er godt nok.

Forbrukerrådet vil ha en offentlig sektor som har fokus på kvalitet og brukerorientering. Det offentlige må være åpent om kvalitet, og aktivt informere innbyggere og brukere av tjenestene om rettigheter og plikter. Kontakten med offentlige tjenesteytere må være enkel og effektiv.

Med bakgrunn i dette, arbeider Forbrukerrådet for:

  • Serviceorienterte kommuner som har fokus på å levere tjenester av høy kvalitet, og som er åpne om ressursbruk og resultater.
  • Forbrukerrådet har siden 2005 testet tjenestene i norske kommuner. Kommunetestene har fokusert på kvaliteten på kommunenes service og informasjon til innbyggerne.