Forside > Kjernesak > Offentlige tjenester > En bedre digital helsehverdag

Kjernesak

En bedre digital helsehverdag

Ny teknologi gir nye muligheter til å ta ansvar for egen helse. Samtidig kan forbrukeren være i en særlig sårbar situasjon når det handler om egen helse og sykdom.

Derfor jobber Forbrukerrådet for at forbrukers rettigheter og interesser ivaretas når helsefeltet digitaliseres.

Digitalisering kan være med på å øke effektiviteten og fjerne tidstyver i en helse- og omsorgssektor som stadig blir mer presset. Flere firmaer kommer med nye mobile og teknologiske løsninger som kan gi verdi både til forbrukerne og de ansatte i helsevesenet. I kjølvannet av den raske digitale utviklingen kommer utfordringer knyttet både til personvern av helse- og treningsdata og kvalitetssikring av nye digitale helseprodukter og tjenester.

Forbrukernes etterspørsel driver utviklingen, og Forbrukerrådet er opptatt av å sikre at forbrukernes interesser og rettigheter blir ivaretatt i det raske digitale skiftet, både fra de kommersielle produktutviklernes side og fra den offentlige helsetjenesten.