Forside > Kjernesak > Offentlige tjenester > En helsesektor som er trygg og setter pasienten i sentrum

Kjernesak

En helsesektor som er trygg og setter pasienten i sentrum

Helsetjenester er blant de viktigste tjenestene vi mottar, og de benyttes ofte når vi befinner oss i en sårbar situasjon. Dessverre får ikke alle alltid den behandlingen og oppfølgingen som de behøver fra helsevesenet.

Forbrukerrådet vil ha en helsesektor som er trygg, pasientrettet og effektiv. Sektoren skal være åpen om ventelister, prioriteringer, kvalitet og ressursbruk. Informasjonen skal være åpen og lett tilgjengelig for innbyggere og pasienter. Pasienter skal kunne bruke denne informasjonen som grunnlag for valg av sykehus og andre tjenesteleverandører ved behov.

Med bakgrunn i dette arbeider Forbrukerrådet for:

  • Appetitt på livet for våre eldre
    For dårlig ernæring er et problem i eldreomsorgen i Norge. Mellom 20 og 60 prosent av eldre i Norge er underernært eller er i risikosonen for å bli det. Forbrukerrådet jobber for at alle kommuner skal ha en mat- og måltidspolitikk som gir eldre appetitt på livet.
  • Mer åpenhet og økt brukerorientering av helse- og omsorgstjenester
    For å utvikle gode helse- og omsorgstjenester må brukeren stå i sentrum. Forbrukerrådet er opptatt av at det skal finnes god informasjon om tjenestene, og at brukeren skal bli hørt når tjenester utformes.