Forside > Klagebrev > Bilen har heftelser – brev til panthaver

KLAGEBREV TIL SELGER

Bilen har heftelser – brev til panthaver

Bilen har heftelser - brev til pantehaver

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Vedrørende deres pant i bil med registreringsnummer

Jeg viser til deres krav datert
, i forbindelse med at tidligere eier ikke har innfridd sine forpliktelser overfor dere. Siden dere har pant i bilen, er jeg klar over at dere er i deres fulle rett til å ta utlegg i denne. Ved kjøpet av denne bilen var jeg ikke klar over at det var heftelser på den. Siden jeg har havnet uskyldig opp i denne saken, vil jeg be om at dere gir meg tid til et forsøk på å ordne opp i forholdet.
Jeg har sendt en henvendelse til
, og krevd at det ordnes opp i forholdet. Kopi av brevet følger vedlagt. Dersom dette ikke skjer, vil jeg sende saken til Forbrukerrådet for eventuelt å få et vedtak for kravet mitt i Forbrukertvistutvalget.
Jeg håper at det ikke er i deres interesse, at jeg som en uskyldig part blir skadelidende, og ber om at saken utsettes til denne er ordnet opp i, eventuelt ferdigbehandlet hos Forbrukerrådet. Ber om en skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.