Forside > Klagebrev > Frafallelse av krav om egenandel og utlevering av bil

KLAGEBREV TIL SELGER

Frafallelse av krav om egenandel og utlevering av bil

Frafallelse av krav om egenandel og utlevering av bil

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til ovennevnte kjøp, og reklamasjonen jeg har framsatt i den forbindelse. I forbindelse med at deres firma har utført reparasjon på min bil, er det framsatt et krav om egenandel på kr
. Etter min mening er bilen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. Slik jeg ser det vil det dermed være i strid med forbrukerkjøpslovens regler å rette et slikt krav. Jeg vil med dette kreve at kravet frafalles og at bilen utlevers til meg uten ugrunnet opphold, og for ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at dette er omtvistet. Et eventuelt forsøk på å inndrive kravet via inkasso vil dermed være å betrakte som et brudd på god inkassoskikk.
Jeg ber om at det tas stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at det gis en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.