Forside > Klagebrev > Heving av kjøpet og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Heving av kjøpet og erstatning

Heving av kjøpet og erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til ovennevnte kjøp, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon. Etter min mening er bilen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
På bakgrunn av mangelens omfang og art anser jeg den som vesentlig, og mener at det gir grunnlag for å kreve heving av kjøpet. Så snart det foreligger en aksept av hevingskravet mitt, stilles bilen til din disposisjon mot tilbakebetaling av kjøpesummen med tillegg av renter. Jeg forutsetter forøvrig at hevningsoppgjøret skjer i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovverk.
I tillegg krever jeg erstatning for de faktiske utgifter jeg har hatt som en følge av mangelen, kr
,-. Dokumentasjon på kostnadene følger vedlagt. Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at dere gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.