Forside > Klagebrev > Krav om heving av avtalen forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Krav om heving av avtalen forsinkelse

Krav om heving av avtalen - forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avtale om kjøp av

Viser til kjøp av ovennevnte bil, og den forsinkelsen som oppstod i den forbindelse.
Jeg anser denne forsinkelsen som vesentlig, dette vil jeg begrunne med følgende:
. Krever med dette at avtalen blir hevet, og at jeg mottar en bekreftelse på dette så snart som mulig og senest innen 14 dager. Dersom jeg skulle motta krav om noen form for betaling i denne forbindelse, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.