Forside > Klagebrev > Kreve forskuddsbetalte penger tilbake

KLAGEBREV TIL SELGER

Kreve forskuddsbetalte penger tilbake

Kreve forskuddsbetalte penger tilbake

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til avtale inngått
, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.
Det er foretatt en forskuddsinnbetaling med kr
,- men jeg har ikke mottatt bilen. Jeg oppfatter dette som et vesentlig avtalebrudd fra din side, og at avtalen dermed bortfaller.
Krever med dette at beløpet tilbakebetales til meg så snart som mulig og senest innen en uke ifra dags dato. Dersom tilbakebetaling ikke finner sted, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.