Forside > Klagebrev > Krever at avtalen gjennomføres

KLAGEBREV TIL SELGER

Krever at avtalen gjennomføres

Krever at avtalen gjennomføres

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til avtale inngått
, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon. Til tross for at det er inngått en avtale om kjøp, er ikke denne gjennomført. Jeg vil med dette kreve at avtalen gjennomføres ved at bilen blir levert mot at jeg innbetaler den avtalte kjøpesummen, kr
,- i sin helhet. Krever med dette at det foretas levering så snart som mulig og senest innen en uke fra dags dato. Dersom levering ikke finner sted, eller det ikke blir inngått en avtale om levering som jeg kan akseptere innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.