Forside > Klagebrev > Krever levering deler av kjøpesummen er forskuddsbetalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Krever levering deler av kjøpesummen er forskuddsbetalt

Krever levering, deler av kjøpesummen er forskuddsbetalt- forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til avtale inngått
, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.
Det er foretatt en forskuddsinnbetaling på kr
,- men jeg har ikke mottatt bilen. Restbeløpet kr
,- vil bli innbetalt så snart levering finner sted. Krever med dette at det foretas levering så snart som mulig og senest innen en uke i fra dags dato. Dersom levering ikke finner sted, eller det blir inngått en avtale om levering som jeg kan akseptere innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.