Forside > Klagebrev > Krever levering hele kjøpesummen er forskuddsbetalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Krever levering hele kjøpesummen er forskuddsbetalt

Krever levering, hele kjøpesummen er forskuddsbetalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til avtale inngått
, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.
Den avtalte kjøpesummen er innbetalt i sin helhet med kr
,-, men jeg har ikke mottatt bilen.
Krever med dette at det foretas levering så snart som mulig og senest innen en uke i fra dags dato. Dersom levering ikke finner sted, eller det ikke blir inngått en avtale om levering som jeg kan akseptere innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.