Forside > Klagebrev > Prisavslag

KLAGEBREV TIL SELGER

Prisavslag

 

Prisavslag

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til ovennevnte kjøp, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon. Etter min mening er bilen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. Mangelen er av en slik art at jeg kan bruke bilen, men den er likevel ikke i henhold til det som er avtalt. Ut fra dette krever jeg et prisavslag på kr
. Jeg ber om at du tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at du gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra deg innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.