Forside > Klagebrev > Utbedring reparasjon

KLAGEBREV TIL SELGER

Utbedring reparasjon

Utbedring/reparasjon

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Viser til ovennevnte kjøp, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.

. Etter min mening er bilen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. . På bakgrunn av dette krever jeg at du utbedrer mangelen så snart som mulig, og uten kostnad for meg, jf. forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30 eller kjøpsloven § 34. Dersom bilen ikke blir reparert på et autorisert verksted, krever jeg at bilen leveres inn til et slikt verksted for godkjennelse av reparasjonen. . . Jeg ber om at du tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at du gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra deg innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling. . .

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.