Forside > Klagebrev > Jeg er ikke rette vedkommende for regningen

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg er ikke rette vedkommende for regningen

Jeg er ikke rette vedkommende for regningen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med leie av bil

Viser til inngått leieavtale
. Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på at jeg ikke er villig til å akseptere kravet, dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med ovennevnte begrunnelse vil jeg ikke betale inn beløpet kr
,-, og dette må anses som omtvistet. Et eventuelt forsøk på å inndrive kravet via inkasso vil dermed være å betrakte som et brudd på god inkassoskikk.

Dersom ikke kravet mitt blir akseptert ber jeg om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen 14 dager. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra dere, vil jeg vil jeg vurdere å bringe saken inn for

.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.