Forside > Klagebrev > Jeg er uenig i mottatt erstatningskrav og vil ikke betale dette

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg er uenig i mottatt erstatningskrav og vil ikke betale dette

Jeg er uenig i mottatt erstatningskrav og vil ikke betale dette

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med leie av bil

Viser til inngått leieavtale
, og det mottatte erstatningskravet i den forbindelse.
Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på at jeg ikke er villig til å akseptere kravet, dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med ovennevnte begrunnelse vil jeg informere om at beløpet kr
,-, må anses som omtvistet.
Dersom ikke kravet mitt blir akseptert, ber jeg om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen 14 dager. Dersom ikke kravet aksepteres, ber jeg også om en tilbakemelding på hva dere ønsker å gjøre videre i saken. Jeg gjør oppmerksom på at et eventuelt inkassoselskap som påtar seg å inndrive det omtvistede beløpet, vil bli innklaget til Inkassoklagenemnda med påstand om brudd på god inkassoskikk.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.