Forside > Klagebrev > Jeg mener at bilen ikke var i henhold til avtale og vil kreve erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg mener at bilen ikke var i henhold til avtale og vil kreve erstatning

Jeg mener at bilen ikke var i henhold til avtale og vil kreve erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med leie av bil

Viser til inngått leieavtale
. Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på at jeg vil kreve erstatning for faktiske utgifter jeg har hatt i forbindelse med leieforholdet, dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med ovennevnte begrunnelse krever jeg at erstatning på kr
,- betales til meg så snart som mulig og senest innen 14 dager. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet følger vedlagt.
Dersom ikke kravet mitt blir akseptert, ber jeg om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen 14 dager. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra dere, vil jeg vurdere å bringe saken inn for
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.