Forside > Klagebrev > Klage på fjerning av kjøretøy

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på fjerning av kjøretøy

Klage på fjerning av kjøretøy

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på fjerning/borttauing av kjøretøy

Viser til borttauing foretatt
for kjøretøy med registreringsnummer
. Jeg krever at fjerningsgebyret frafalles idet jeg mener at borttauingen av mitt kjøretøy er uberettiget. Det begrunner jeg på følgende måte:
. Jeg ber dere ta stilling til min klage og gi meg en tilbakemelding så snart som mulig. Dersom jeg ikke hører fra dere eller dere avslår min klage, vil jeg vurdere å oversende saken til
for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.